Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

( Cập nhật lúc: 11/03/2020  )
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2019 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng tải toàn bộ văn bản trên để bạn đọc biết

 

Tác giả:  Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In