Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

( Cập nhật lúc: 12/03/2020  )
Thực hiện Công văn số 1774/VPCP-QHQT 08/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung trên.

Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, ngày càng lan rộng có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở trong nước dịch Covid -19 cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài trong năm 2020, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả:  HN
Sign In