Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội; đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016.

Xem tiếp


Sáng ngày 28/10/2016, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc tại thành phố Cao Bằng.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In