Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 21/07/2014  )

 

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8 CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số: 11 /KH-HĐND ngày 14 tháng 7  năm 2014)

 

   

 

Stt

 

Huyện, thị xã

 

Đơn vị

 

Địa điểm

 

Thời gian

 

1

 

Huyện Ba Bể

Số 1

Trụ sở xã Thượng Giáo

8 giờ, ngày 24/7/2014

Số 2

Trụ sở xã Nam Mẫu

8 giờ, ngày 24/7/2014

2

 

Huyện Bạch Thông

Số 3

Trụ sở xã  Vi Hương

8 giờ, ngày 24/7/2014

Số 4

Trụ sở xã Quân Bình

8 giờ, ngày 24/7/2014

 

3

 

Thị xã Bắc Kạn

Số 5

Hội trường tầng III Trụ sở  UBND thị xã BK

8 giờ, ngày 23/7/2014

Số 6

Trụ sở UBND xã Huyền Tụng

14 giờ, ngày 23/7/2014

4

 

Huyện Chợ Đồn

Số 7

Trụ sở xã Yên Nhuận

8 giờ, ngày 25/7/2014

Số 8

Thị trấn Bằng Lũng

8 giờ, ngày 25/7/2014

5

 

Huyện Chợ Mới

Số 9

Trụ sở xã Cao Kỳ

8 giờ, ngày 25/7/2014

Số 10

Trụ sở xã Thanh Bình

8 giờ, ngày 25/7/2014

6

 

Huyện Na Rì

Số 11

Trụ sở xã Lương Hạ

8 giờ, ngày 23/7/201

 Số 12

Trụ sở xã Hữu Thác

8 giờ, ngày 23/7/2014

7

Huyện Ngân Sơn

Số 13

Trụ sở xã Thị trấn Nà Phặc

8 giờ, ngày 23/7/2014

8

Huyện Pác Nặm

Số 14

Hội trường lớn Trụ sở Huyện ủy Pác Nặm

8 giờ, ngày 25/7/2014

 

 

 

Tác giả: 
Sign In