Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 23/07/2019  )

 

- Kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 (Tải về)

 

Tác giả: 
Sign In