Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 21/07/2017  )

 

- Kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX (tải về)

 

- Đề cương Báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá IX (tải về)

 

- Báo cáo của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX (tải về)

Tác giả: 
Sign In