Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 04/11/2019  )

 

- Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thường lệ tháng 12/2019; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ tháng 12/2019; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường); Tổng hợp trả lời KNCT từ sau kỳ họp thứ 12 đến trước kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 (Tải về)

  

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

- Công văn thay đổi thời gian TXCT trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 6 thành phố Bắc Kạn (Tải về)

 

- Công văn thay đổi thời gian TXCT trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 huyện Na Rì (Tải về)

Tác giả: 
Sign In