Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch và tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 07/06/2020  )

 

- Kế hoạch phối hợp TXCT sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX  (Tải về)

 

- Tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX; Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX; Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Báo cáo số 314/BC-UBND ngày 09/6/2020 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  (Tải về)

Tác giả: 
Sign In