Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 27/06/2016  )

 

- Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX (tải về)

 

- Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh TXCT cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX gồm:

 

1. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

2. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

Tác giả: 
Sign In