Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch và tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 11/12/2019  )

 

- Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 (Tải về)

 

- Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

Tác giả: 
Sign In