Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch và tài liệu TXCT sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 22/07/2020  )

 

1. Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 17/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

  

2. Công văn số 124/HĐND-VP ngày 20/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đối với Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 04 huyện Bạch Thông; số 05, 06 thành phố Bắc Kạn (Tải về)

 

3. Công văn số 130/HĐND-VP ngày 22/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đối với Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 05, 06 thành phố Bắc Kạn (Tải về)

 

4. Tài liệu tiếp xúc cử tri, gồm:

 

- Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

- Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/7/20202 của UBND tỉnh về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá IX (Tải về)

 

Tác giả: 
Sign In