Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 03/06/2015  )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số: 10 /KH-HĐND ngày  02  tháng 6 năm 2015)

 

Stt

Huyện, thị xã

Đơn vị

Địa điểm

Thời gian

Chuyên viên phục vụ

 

1

Huyện Ba Bể

Số 1

UBND xã Chu Hương

8h, ngày 16/6/2015

Chu Thị Yến (sđt 01656.309.500)

Số 2

UBND xã Đồng Phúc

8h, ngày 15/6/2015

Chu Thị Yến

2

Huyện Bạch Thông

Số 3

UBND xã Tú Trĩ

8h, ngày 15/6/2015

Hoàng Văn Hùng (sđt 0975.265.666)

Số 4

UBND xã Tân Tiến

8h, ngày 15/6/2015

Đồng Thị Thu Sa (sđt 0984.252.486)

 

3

Thành phố Bắc Kạn

Số 5

UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai

8h, ngày 18/6/2015

Đồng Thị Thu Sa

Số 6

UBND phường Phùng Chí Kiên

14h ngày 18/6/2015

Dương Huy Nhân

4

 

Huyện Chợ Đồn

Số 7

UBND xã Bình Trung

8h, ngày 16/6/2015

Hoàng Văn Hùng

Số 8

UBND xã Xuân Lạc

8h, ngày 16/6/2015

Dương Huy Nhân (sđt 0973.921.842)

5

Huyện Chợ Mới

Số 9

UBND xã Nông Hạ

8h, ngày 10/6/2015

Phùng Thị Mai (sđt 0914.583.362)

Số 10

UBND xã Yên Cư

8h, ngày 10/6/2015

Dương Huy Nhân

6

Huyện Na Rì

Số 11

UBND xã Kim Lư

8h, ngày 17/6/2015

Phùng Thị Mai

Số 12

UBND xã Xuân Dương

8h, ngày 15/6/2015

Nguyễn Văn Thiện

7

Huyện Ngân Sơn

Số 13

UBND thị trấn Vân Tùng

8h, ngày 16/6/2015

Nguyễn Văn Thiện (sđt 0974.225.943)

8

Huyện Pác Nặm

Số 14

UBND xã Nhạn Môn

8h, ngày 15/6/2015

Dương Huy Nhân (sđt 0973.921.842)

 

 

 

Tác giả: 
Sign In