Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu TXCT sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 14/06/2019  )

 

1. Báo cáo tòm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Tải về)

 

2. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

 

3. Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

 

4. Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 10 đến trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

Tác giả: 
Sign In