Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Ba Bể trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 20/10/2017  )

 

1. Cử tri Lương Hồng Dương, Chủ tịch MTTQVN xã Địa Linh đề nghị xem xét việc chi trả phụ cấp, chế độ cho các đối tượng chính sách nên để cán bộ văn hóa xã thực hiện như trước đây (hiện nay bưu điện xã thực hiện chi trả).Vì trong quá trình chi trả cán bộ Bưu điện không giải thích được về tăng, giảm chế độ.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Việc thực hiện chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Mục tiêu của việc chi trả qua hệ thống bưu điện là tạo điều kiện tốt nhất cho đối tượng được nhận trợ cấp kịp thời và thuận lợi, với chi phí thấp nhất; từng bước cải cách thủ tục hành chính công, tách việc chi trả trợ cấp ra khỏi lĩnh vực quản lý nhà nước chuyển sang chi trả trợ cấp qua đơn vị cung cấp dịch vụ công; đồng thời để đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc thực hiện chế độ chính sách, tính chuyên nghiệp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cung cấp dịch vụ trong việc quản lý, theo dõi, cập nhật danh sách đối tượng, giám sát dịch vụ chi trả. 

 

Theo phương án tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được ký kết giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với Bưu điện tỉnh thì khi có vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của những người được hưởng chế độ thì Bưu điện huyện nghiên cứu và trả lời ngay cho đối tượng biết, trường hợp chưa thể trả lời, vượt quá thẩm quyền đề nghị báo cáo hoặc kiến nghị ngay với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để tham khảo ý kiến và kịp thời có văn bản trả lời, không để ách tắc, chậm trễ.

 

2. Cử tri Hoàng Văn Quận, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trĩ phản ánh: Ngày 19/11/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc công nhận và bảo vệ Di tích lịch sử - danh thắng Động Thẳm Thinh, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. Tuy nhiên, đến nay chưa được đầu tư hạ tầng du lịch. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể mới phát hiện hang động Thẳm Phầy, là hang động có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Đề nghị đầu tư hạ tầng du lịch cho hang động Thẳm Thinh, Thẳm Phầy…để tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Do điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên chưa bố trí được vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng du lịch, trong đó có các địa danh như kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất với UBND tỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó có dự án đầu tư, khai thác hang động tại huyện Ba Bể để phát huy tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh.

 

 3. Cử tri Hoàng Văn Quận, Bí thư Đảng ủy, xã Hoàng Trĩ đề nghị đầu tư mở đường từ Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể sang xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và trong giao thương hàng hóa.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Tuyến đường từ xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể đi qua xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn chưa có trong quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh đến năm 2030 nên hiện nay chưa có cơ sở để nghiên cứu đầu tư xây dựng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu tham mưu điều chỉnh quy hoạch theo quy định để đảm bảo giao thông và đi lại cho nhân dân thuận tiện nhất.

 

Tác giả: 
Sign In