Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 23/03/2018  )

 

1. Cử tri Nguyễn Duy Trọng, Chủ tịch UBND xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường qua địa phận xã Sỹ Bình thuộc công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT229 huyện Na Rì, Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân địa phương.

Trả lời:

Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT229 được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Tháng 11/2017, đã thi công xây lắp xong, tuy nhiên, do có thay đổi thiết kế (đối với hệ thống mương thủy lợi, rãnh thoát nước dọc tuyến đường và hệ thống cống thoát nước) nên phải trình thẩm định và phê duyệt bổ sung. Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lập hồ sơ và trình thẩm định. Sau khi được phê duyệt bổ sung, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (chủ đầu tư) sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

 

Tác giả: 
Sign In