Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 30/09/2019  )

1. Cử tri Nông Văn Sấn, thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông phản ánh: Công trình kênh mương nội đồng thôn Khau Cà do Trạm thủy Nông huyện Bạch Thông vận hành không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất. Đề nghị kiểm tra, sửa chữa khắc phục để đảm bảo cung ứng nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Công trình Đập kênh Thôm Khoan (thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông) có chiều dài 1300m phục vụ tưới cho 12,52 ha lúa, màu. Hằng năm Trạm Quản lý thủy Nông huyện Bạch Thông cùng phối hợp với bà con nhân dân hưởng lợi thực hiện nạo vét, phát dọn tuyến kênh đầu mỗi mùa vụ. Tuy nhiên đoạn kênh cách đập đầu mối 500m có đường giao thông đi qua, cống qua đường nhỏ, nối tiếp là đoạn kênh có chiều dài 40m nằm bên dưới nền đường gây khó khăn cho công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Trạm Quản lý thủy Nông huyện Bạch Thông hiện đang phối hợp chính quyền địa phương để tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

2. Cử tri Đinh Xuân Vũ, thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông phản ánh: Kênh mương Nà Rào 1 cung cấp đủ nước tưới tiêu cho 10ha trong thôn Nà Rào, tuy nhiên hiện nay do phải chia sẻ sử dụng với Khu dân cư Nà Tu, xã Cẩm Giàng nên không còn đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu nước của người dân trong thôn. Đề nghị nâng cấp tuyến mương Nà Rào 1.

Trả lời:

Công trình Đập kênh Nà Rào 1, xã Nguyên Phúc có mặt cắt kênh (bxh)=(40x50)cm, kết cấu kênh bê tông đảm nhiệm tưới cho 9,75 ha ruộng của người dân thôn Nà Rào được Công ty TNHH MTV Quản lý, KTCTTL Bắc Kạn giao cho Trạm Quản lý Thủy nông huyện Bạch Thông quản lý.

Năm 2017 dự án khu tái định cư Nà Tu, xã Cẩm Giàng do không có nguồn nước phục vụ sản xuất cho 0,3ha diện tích lúa, màu, thủy sản nên đã đấu nối xi phông 200 vào tuyến kênh Nà Rào 1 để dẫn nước tưới cho phần diện tích này.

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 04/9/2019, Trạm Quản lý Thủy nông huyện Bạch Thông đã phối hợp với UBND xã Nguyên Phúc  và UBND xã Cẩm Giàng kiểm tra hiện trạng công trình. Qua kiểm tra công trình vẫn hoạt động bình thường nên việc nâng cấp tuyến mương là chưa cần thiết. Đề nghị chính quyền địa phương xã Nguyên Phúc, xã Cẩm Giàng phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Quản lý, KTCTTL Bắc Kạn trong việc điều tiết nước, vận động người dân hưởng lợi có ý thức dùng nước để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích canh tác trên của người dân.

3. Cử tri Phùng Đức Hưng, thôn Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay cả tỉnh đang tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, tuy nhiên việc thu lệ phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (bến bãi) đối với các hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực lâm nghiệp quá cao (theo điều 1, mục 1, chương I quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh). Đề nghị xem xét miễn khoản lệ phí trên tạo điều kiện cho nhân dân phát triển lâm nghiệp.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản l Điều 5, Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được xác định như sau:“Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố là khoản thu vào các đi tượng được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào muc đích sinh hoat, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè ph.

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương v việc quản lý, sử dụng tạm thời lòng đường, hè ph mà quy định mức thu, hình thức thu phí theo lượt, doanh thu, diện tích sử dụng cho phù hợp”.

Như vậy, theo quy định nêu trên, phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố là khoản thu vào các đối tượng được phép sử dung tm thời lòng đường, hè ph vào mục đích sinh hoạt; sản xuất, kinh doanhphù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố; không quy định mức thu riêng cho từng lĩnh vực; đồng thời cũng không quy định đối tượng miễn, giảm đối với loại phí này; mức thu và hình thức thu phí được quy định theo lượt hoặc doanh thu hoặc diện tích sử dụng cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Do đó, tại khoản 1 Điều 1 Mục I, Chương I quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo diện tích sử dụng (đồng/m2/ngày; đồng/m2/tháng). Theo đó, đối với trường hợp sử dụng tạm thòi lòng đường, hè phố vào mục đích sản xuất, kinh doanh có tính chất thường xuyên, ổn định đối với xã không thuộc trung tâm huyện và thị trấn mức thu 3.000đ/m2/ngày không có đối tượng được miễn giảm là phù hợp với quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC.

4. Cử tri Hà Cát Việt, trú tại thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông phản ánh: 16 hộ dân tại xóm Nà Tháp, thôn Nà Lốc còn cách cột điện từ 250-400m, chi phí mua dây điện với người dân là rất khó khăn. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét đầu tư đường điện cho các hộ dân.

Trả lời:

Các hộ dân sinh sống tại xóm Nà Tháp, thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc hiện đang được cấp điện ổn định tại vị trí cột điện 13A.4 và vị trí cột điện 13A.6, sau TBA Nguyên Phúc 7. Hiện nay, Điện lực Thành phố đã khảo sát xây dựng phương án đầu tư dự kiến trong kế hoạch năm 2020. Nếu được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi vốn, Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ thực hiện triển khai đầu tư xây dựng đường điện cho khu vực này. Do vậy, đề nghị các hộ dân thực hiện việc quản lý, cải tạo đường dây điện sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.

5. Cử tri Trần Văn Bằng, thôn Cáng Lò, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông phản ánh: Người dân tại Khu tái định cư thôn Cáng Lò đến nay chưa có điện để sử dụng mặc dù ngành điện đã hoàn thiện xong hệ thống điện. Đề nghị ngành điện sớm cấp điện cho người dân.

Trả lời:

Dự án khu tái định cư cử tri có ý kiến thuộc dự án Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp thôn Nà Tu xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (trong đó có thôn Cáng Lò). Dự án trên do Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, hiện tại các hộ dân thuộc dự án thôn Cáng Lò đang được cấp điện ổn định tại các vị trí cột 22B; 23B; 24B; 31B; 33B; 34B.1. Trường hợp các hộ dân tái định cư mới chuyển đến nếu chưa có điện có thể  gọi đến số Tổng đài Chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: 19006769; bộ phận 01 cửa Điện lực Thành phố, tổ 3 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn; đăng ký tại  Đội Quản lý tổng hợp 2 (Điện lực Thành phố cơ sở 2 thị trấn Phủ Thông) hoặc vào trang Web http://pcbackan.npc.com.vn để đăng ký cấp điện mới theo quy định.

6. Cử tri Đinh Xuân Vũ, thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông phản ánh: Điện lực Bạch Thông dựng cột điện mới trên địa bàn thôn Nà Rào và yêu cầu người dân phải chuyển công tơ từ cột điện cũ sang cột điện mới và đóng phí vận chuyển 600.000 - 700.000 đồng/công tơ. Đề nghị cho biết người dân phải nộp tiền như vậy là đúng hay không?

Trả lời:

Ngày 13/9/2019, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã có Công văn số 1930/PCBK-VP trả lời kiến nghị của cử tri, theo đó: Công trình “Chống quá tải lưới điện khu vực xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông” được thực hiện thi công trong Quý IV/2018, công trình đóng điện ngày 30/12/2018. Theo dự án để đảm bảo cung cấp điện an toàn và gần khu dân cư nhất, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đầu tư kéo dài thêm đường dây 0,4kV cấp điện sau các TBA Nguyên phúc 1, 2, 3, 4, 7 để phục vụ nhân dân. Do thiết kế không có khối lượng chuyển công tơ, dây sau công tơ của các hộ dân từ vị trí hiện tại đến vị trí mới, nếu người dân có nhu cầu di chuyển công tơ, đường dây sau công tơ về gần nhà thì nộp tiền di chuyển theo quy định. Trường hợp người dân chưa có nhu cầu, căn cứ vào nguồn kinh phí cấp hàng năm, Điện lực Thành phố sẽ lập phương án chung để di chuyển công tơ theo hiện trạng lưới điện thực tế”. Tuy nhiên, văn bản trả lời của Công ty Điện lực Bắc Kạn chưa nêu rõ căn cứ đưa  ra mức thu như phản ánh cụ thể của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, đề nghị Công ty Điện lực Bắc Kạn nêu rõ.

Tác giả: 
Sign In