Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 24/07/2019  )

1. Cử tri Cao Thịnh Tôn, thôn Nà Váng; cử tri Nguyễn Văn Luyến, thôn Bản Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến đường QL3B - Đôn Phong nhằm tạo điều thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Trả lời:

Tuyến đường 257 - Đôn Phong (nay là QL3B - Đôn Phong) tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương (kế hoạch thực hiện năm thứ hai), nguồn vốn thực hiện dự án là vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), ngân sách Trung ương và đối ứng của địa phương. Tuyến đường đã có quyết định phê duyệt dự án (Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 14/2/2019) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầy (Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 07/6/2019). Trên cơ sở đó, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) đang tổ chức thực hiện các bước theo quy định.

2. Cử tri Nông Quốc Hùng, thôn Phiêng Mòn, xã Tú Trĩ, Bạch Thông phản ánh: Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát và phòng chống dịch nhiều chốt kiểm dịch đã được lập tại các địa phương. Tuy nhiên, việc lây lan dịch bệnh vẫn bùng phát mạnh mẽ, cử tri cho rằng một trong những nguyên nhân là do cán bộ làm công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm dịch chưa được thực hiện nghiêm túc. Đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với những cán bộ tại các chốt kiểm dịch không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch.

Trả lời:

Bệnh Dịch tả lợn Châu phi bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi theo quy định; trong đó có việc thành lập các Trạm, Chốt kiểm dịch liên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bạch Thông tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với những cán bộ tại các chốt kiểm dịch không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch.

3. Cử tri Luân Long Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Trĩ, Bạch Thông phản ánh: Hiện nay, việc áp dụng Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm và phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa; mức hỗ trợ trực tiếp về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia là 100.000đ/người không còn phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay. Đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể cách tính nhân công tham gia tiêu hủy lợn dịch tả Châu phi để các địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Trả lời:

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg của về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó quy định “Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ ngày lễ, tết)”.

Để có cơ sở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản số 3499/UBND-KTTCKT ngày 28/6/2019, chỉ đạo các ngành chuyên môn thuộc tỉnh tham mưu ban hành mức hỗ trợ kinh phí cụ thể cho cho lực lượng tham gia chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Cử tri Triệu Thị Nguyệt, thôn Lủng Lầu, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đề nghị: Đầu tư đường điện lưới quốc gia vào thôn Lủng Lầu, xã Đôn Phong.

Đối với kiến nghị cử tri, thôn Lủng Lầu xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đã có trong danh sách dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Khi dự án được Trung ương cấp vốn, tỉnh sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

5. Cử tri Hà Văn Thập, thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ, Bạch Thông đề nghị: Bố trí kinh phí mở rộng, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 3 (đoạn qua thôn Nà Phát - Khuổi Sha, xã Tú Trĩ) và xây dựng hoàn thiện hệ thống mương trên tuyến đường trên.

Trả lời:

Đối với kiến nghị của cử tri nêu, Ngày 01/7/2019, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 897/SGTVT-VP gửi Ban Quản lý dự án 3 và Chi cục Quản lý đường bộ I.4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời ý kiến của cử tri.  Sau khi có ý kiến, Sở Giao thông Vận tải, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, thông tin tới cử tri được biết.

6. Cử tri Luân Long Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông phản ánh: Ông Luân Văn Lại, thôn Pò Đeng, xã Tú Trí đã làm hồ sơ thương binh từ tháng 6/2016 gửi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông và chuyển hồ sơ đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn. Đến tháng 7/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn trả lại hồ sơ cho ông với lý do ông Luân Văn Lại đã được đi an dưỡng nên không được xem xét hưởng chế độ thương binh nhưng không có văn bản nêu lý do trả hồ sơ cho ông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc ông Luân Văn Lại có được xem xét hưởng chế độ thương binh hay không.

Trả lời:

Tiếp nhận phản ánh của cử tri, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Bạch Thông kiểm tra, rà soát các hồ sơ đã tiếp nhận và đề nghị giám định thương tật. Qua rà soát, có hồ sơ của ông Luân Văn Lại, hồ sơ được lập theo Thông tư số 202/2013/TT- BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng. Các giấy tờ để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương bao gồm: Lý lịch quân nhân; Quyết định phục viên; phiếu thương bệnh binh do Tiểu đoàn 9, Đoàn 222 cấp. Tuy nhiên:

- Trong lý lịch quân nhân, quyết định phục viên của ông không ghi bị thương, không ghi vết thương thực thể. Đối chiếu với quy định của Thông tư số 202/2013/TT- BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng, ông không thuộc đối tượng để thiết lập hồ sơ đề nghị giám định thương tật theo Thông tư nêu trên.

- Căn cứ vào bản khai cá nhân và Phiếu thương bệnh binh do Tiểu đoàn 9, Đoàn 222 cấp tháng 3/1971 có ghi bị thương ngày 15/3/1970, trường hợp của ông có thể xem xét áp dụng theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT- BLĐTBXH- BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Nhưng ông đã được an, điều dưỡng tại Đoàn an, điều dưỡng thương bệnh binh (Đoàn 222). Căn cứ vào Khoản 3, Điều 2 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng, ông không thuộc đối tượng áp dụng để đề nghị giám định thương tật hưởng chế độ thương binh.

Ngày 08/7/2019, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành Công văn số 1343/BCH-PCT trả lời cho cử tri được biết.

Tác giả: 
Sign In