Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 11/01/2016  )

 

Cử tri huyện Bạch Thông đề nghị quan tâm bố trí kinh phí đầu tư máy móc thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh (máy chụp cắt lớp, máy mổ nội soi, máy chạy thận..)


Trả lời: (Tại văn bản số 56/CV-SYT ngày 19/01/2015 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)


Trong khi chờ Bệnh viện đa khoa 500 giường bệnh được đầu tư hiện đại đi vào sử dụng, UBND tỉnh đã cho đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa Bắc Kạn được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và nguồn ngân sách địa phương cân đối với tổng mức đầu tư là 14.911 triệu đồng. Trong đó, gói thầu cải tạo, sửa chữa đang thực hiện, còn gói thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế đã bị hủy thầu nên phải đấu thầu lại (trong đó có máy chụp cắt lớp). Máy mổ nội soi đang thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương cân đối. Hiện tại, 08 máy chạy thận của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn vẫn đang hoạt động tốt.

 

--------------------------------------------

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In