Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 20/10/2017  )

 

1. Cử tri Trương Công Ất, thôn Bản Luông 2, xã Mỹ Thanh phản ánh: Bà Trần Thị Thu, thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Hồ sơ đã gửi lên tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Bộ Chỉ huy quân sự đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông rà soát hồ sơ, danh sách các đối tượng đã được cơ quan quân sự huyện tiếp nhận, thẩm định hiện còn lưu giữ tại đơn vị. Đối với trường hợp của bà Trần Thị Thu, trong hồ sơ thể hiện: Bà Thu nhập ngũ ngày 10/02/1978, xuất ngũ tháng 12/1982; đơn vị: Đại đội 12, Trung đoàn 716, Sư đoàn 333, Quân khu 5; Địa bàn đóng quân: Xã Eakar, huyện Krongpak, tỉnh Đắc Lắc.

 

Căn cứ Điều 3, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; căn cứ quyển danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế sau 30 tháng 4 năm 1975 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ bản khai cá nhân của bà Trần Thị Thu và Giấy chứng nhận thời gian công tác của Công ty TNHH MTV cà phê 716 (đơn vị kế tiếp của Trung đoàn 716 nơi bà Thu tham gia quân đội), bà Trần Thị Thu không thuộc đối tượng để hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ do: Thời gian, địa bàn bà Thu công tác không thuộc địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

 

2. Cử tri Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thanh đề nghị:

 

- Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà bia tưởng niệm ghi tên các liệt sĩ là con em của xã đã hi sinh anh dũng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 59/122 xã, phường có nhà bia ghi tên liệt sĩ. Việc xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ được thường xuyên quan tâm thực hiện, tuy nhiên, do kinh phí hàng năm còn hạn hẹp nên chưa thể thực hiện cùng lúc. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới khi có nguồn kinh phí UBND tỉnh sẽ hỗ trợ các xã trong việc xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

- Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020 còn một số bất cập, khó khăn, đối với xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn Nghị quyết quy định tỷ lệ vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% và vốn huy động khác 50% tuy nhiên tại các xã, thôn có điều kiện kinh tế khó khăn khó thực hiện được, vì người dân không có khả năng đóng góp. Đề nghị xem xét, giảm tỷ lệ đóng góp của người dân đối với những nơi có điều kiện khó khăn.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Ý kiến của cử tri nêu là đúng thực tế. Nguồn vốn huy động khác theo quy định hiện nay bao gồm: vốn ngoài ngân sách, vốn hỗ trợ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, con em xa quê, các nhà hảo tâm...và người dân đóng góp. Việc xây dựng quy định nguồn ngân sách hỗ trợ tối đa 50% kinh phí để phát huy sự đóng góp của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương mức đóng góp này còn cao, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao cho Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh nghiên cứu, tham mưu báo cáo HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

 

3. Cử tri Đinh Quang Kiết, thôn Khau Ca, xã Mỹ Thanh kiến nghị: Được biết hiện nay, các cơ quan có chức năng đang khảo sát xây dựng thủy điện Thác Giềng 1, Thác Giềng 2. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chủ đầu tư nghiên cứu, bố trí khu tái định cư cho nhân dân đảm bảo bằng hoặc hơn nơi ở cũ và sớm có thông tin cho người dân nếu được triển khai.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Dự án thủy điện Thác Giềng 1 và 2 được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn thực hiện tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 11/4/2017. Hiện nay, dự án đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ đầu tư đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thống kê, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định. Theo thiết kế tính toán mực nước dâng của dự án thì công trình thủy điện Thác Giềng 1 và 2 không phải di dân tái định cư, hồ chứa nước và mực nước dâng lòng hồ chủ yếu là ngập đất lòng sông Cầu, diện tích đất bị chiếm dụng ít, chủ yếu cây leo bụi rậm, đất trống bãi bồi, đất bãi soi, một ít diện tích đất trồng lúa, không có công trình nhà ở và các công trình kiến trúc khác của người dân. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tin công khai đến nhân dân vùng dự án khi thực hiện đầu tư xây dựng.

 

4. Cử tri Đặng Phúc San, thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh đề nghị xem xét hiệu chỉnh ranh giới: giữa thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh với thôn Nà Muồng, xã Nguyên Phúc; giữa thôn Khuổi Duồng, xã Mỹ Thanh với xã Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn khi triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ vì hiện nay có một phần diện tích đất trước đây thuộc xã Mỹ Thanh nhưng sau khi hiệu chỉnh địa giới theo 364 lại thuộc xã Nguyên Phúc, xã Xuất Hóa.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Ngày 18/8/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNV về việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn huyện Bạch Thông. Trong thời gian khi Dự án 513 được triển khai trên địa bàn huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các thành phần liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc địa giới hành chính 364 tại các xã nêu trên.

 

5. Cử tri Nông Văn Trình, Bí thư Đảng ủy xã Hà Vị phản ánh: Hiện nay, nhiều loại phân bón kém chất lượng đang được bán phổ biến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, việc sử dụng các loại phân bón kém chất lượng ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán các loại phân bón kém chất lượng.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh phân bón theo quy định.

Tác giả: 
Sign In