Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/11/2016  )

 

  1. Cử tri Nguyễn Tiến Tức, thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay các cháu học sinh của xã đi học Trung học phổ thông ở Thành phố Bắc Kạn, khoảng cách từ trung tâm xã đến trường học là 20km, phải tự tìm chỗ trọ học, ngoài giờ học chính khóa ở trường, các cháu không có người quản lý, bên cạnh đó tâm lý các cháu ở độ tuổi này chưa ổn định, do đó ảnh hưởng đến việc học tập, dẫn đến tình trạng một số học sinh bỏ học giữa chừng. Đề nghị quan tâm xây dựng nhà bán trú, tạo điều kiện cho các cháu yên tâm học tập.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Với đặc thù về địa lí của địa phương địa hình chia cắt, điều kiện đi lại ở một số vùng còn khó khăn, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu cho học sinh của các trường học trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi điều kiện KTXH của tỉnh còn eo hẹp, chủ yếu ưu tiên tập trung đầu tư cho các trường học vùng khó khăn, các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) bậc TH và cấp THCS, chưa có điều kiện thực hiện ở cấp THPT và ở những vùng điều kiện KTXH thuận lợi (các xã không thuộc vùng điều kiện KTXH khó khăn, huyện lỵ, thành phố).

 

Để tạo điều kiện học tập các gia đình cần chủ động trong việc bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho con em mình, động viên con em cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung học tập, rèn luyện, cũng như phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có phương án quản lý, giáo dục hiệu quả nhất.

 

2. Cử tri Đinh Thị Mỹ, thôn Khau Cưởm 2, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Ông Đinh Quang Quan, thời kỳ chống Pháp thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho quân đội. Hiện nay, ông Quan và con trai ông Quan đã chết, chỉ còn lại bà Hoàng Thị Liệu (sinh năm 1945), là con dâu của ông Quan. Theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế có quy định nếu người tham gia dân công hỏa tuyến đã từ trần thì một trong những thân nhân sau đây của người từ trn được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp. Tuy nhiên, tại Thông báo số 82/TB/BCĐ ngày 30/5/2016 của Ban Chỉ đạo 24-BK về “Thông báo kết quả rút kinh nghiệm xét duyệt hồ sơ điểm các đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Bắc Kạn, đồng thời triển khai một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới” có nêu: Vì vậy, cá biệt có thân nhân đối tượng đứng tên kê khai hưởng trợ cấp không đúng quy định (là con dâu)”. Đề nghị cho biết bà Hoàng Thị Liệu có phải là người nuôi dưỡng hợp pháp và được hưởng chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg hay không?

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Theo quy định của Pháp luật hiện hành, người nuôi dưỡng hợp pháp phải là người trực tiếp nuôi dưỡng đối tượng khi đối tượng dưới 18 tuổi và phải đủ 10 năm trở lên. Như vậy bà Hoàng Thị Liệu không phải là người nuôi dưỡng hợp pháp của ông Đinh Quang Quan và bà Hoàng Thị Liệu không được kê khai hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

3. Về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

 

  - Cử tri Hà Đức Cao, thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông cho biết thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, một số gia đình thuộc diện được hỗ trợ đã vay tiền ngân hàng để sửa chữa, làm nhà mới. Tuy nhiên, đến nay các gia đình chưa được nhận tiền hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trong thời gian chờ Trung ương cấp bổ sung kinh phí, tạm ứng ngân sách từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của tỉnh để chi trả cho các hộ gia đình nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính, lãi suất vay ngân hàng. 

 

- Cử tri Nguyễn Duy Trung, thôn Khau Cưởm, xã Sỹ Bình; Hoàng Thị Hội, thôn Nà Phya, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn xã Sỹ Bình có một số hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Một số hộ đã vay tiền và xây nhà xong nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí. Đề nghị sớm cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định trên.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Các kiến nghị nêu trên đều phản ánh việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là các hộ gia đình người có công với cách mạng hiện nay đã làm xong nhà ở nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. Vấn đề này, UBND tỉnh báo cáo như sau:

 

- Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số  09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND (Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến thẩm tra tại văn bản số 2249/LĐTBXH-NCC ngày 12/6/2015).

 

Theo Quyết định này số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là: 1.339 hộ (sau khi đã rà soát lại). Trong số 1.339 hộ, có 163 hộ có tên trong danh sách báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 (làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo của ĐĐBQH là 1.176 hộ (làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn I tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng theo danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau.

 

Về kinh phí thực hiện, tỉnh Bắc Kạn đã được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng để hỗ trợ nhà ở cho 163 hộ theo danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình này.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà sẽ được hỗ trợ kinh phí khi ngân sách trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương rất hạn hẹp). Vấn đề này UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh Phê duyệt, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra theo quy định.

 

4. Cử tri Nguyễn Duy Cường, thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, Bạch Thông phản ánh: Tuyến đường 257 được đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ năm 2010 - 2013, đoạn đi qua ngã ba Bản Mèn, sau khi hoàn thành mặt đường thấp hơn rãnh dọc thoát nước, khi trời mưa gây ngập úng, chảy vào nhà của 02 hộ dân sống gần đó, đồng thời gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị xem xét, khắc phục.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Vị trí cử tri nêu cụ thể tại lý trình Km 22+810 – Km22+900, ĐT257 (cũ) nay là Quốc lộ 3B. Qua ý kiến cử tri Sở Giao thông Vận tải đã cử cán bộ đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, vị trí trên là khu tập trung dân cư trong quá trình nâng cấp cải tạo ĐT257(cũ) toàn bộ hệ thống thoát nước dọc được xây kiên cố có nắp đậy bằng BTCT chịu lực, tại thời điểm kiểm tra một số điểm có tấm nắp đậy cao hơn mặt đường từ (3-5)cm, khi có mưa lớn toàn bộ nước chảy trên mặt đường gây ngập úng, khu vực trên có 2 khe nước cạn (Bên trái tuyến) lưu vực tương đối rộng khi có mưa toàn bộ nước tập trung dồn về lại không có cửa thu nước vào rãnh dọc cho nên tại lý trình trên nước chảy tràn trên mặt đường. Vấn đề này Sở Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu giải pháp xử lý trong thời gian tới.  

 

5. Cử tri Đinh Quang Hoàng, thôn 3B Nà Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay, Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn đã xây dựng xong tuyến đường thuộc địa phận thôn 3B Nà Cà để khai thác mỏ quặng chì – kẽm. Tuyến đường trên không có hạng mục mương thoát nước nên mỗi lần mưa xuống đất đá, bùn chảy xuống ruộng của người dân. Ngày 23/4/2016, thôn Nà Cà đã mời đại diện Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn đề nghị giải quyết tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay việc bùn chảy xuống ruộng người dân vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị xem xét, giải quyết.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Ngày 25/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Bạch Thông và UBND xã Sỹ Bình tổ chức kiểm tra mỏ chì kẽm Nà Lẹng - Nà Cà của Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra vị trí các nguồn nước, các điểm đất tràn xuống ruộng, ao cá xung quanh khu vực mỏ. Hiện tại, mỏ đang hoạt động xây dựng cơ bản. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 có mưa nhiều và mặt đường mới làm nên tại vị trí đầu đường vào mỏ giao với đường liên xã Sỹ Bình - Nguyên Phúc có một khối lượng đất tràn qua đường xuống mương dẫn nước và tràn vào ruộng lúa làm ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân. Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn đã cho khơi thông dòng chảy, sửa chữa mương nước, múc đất bùn và hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

 

Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trạng, kịp thời khắc phục và hỗ trợ cho người dân.

 

6. Cử tri Hà Đức Cao, thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đề nghị: Xem xét giải quyết dứt điểm địa giới hành chính 364 giữa xã Dương Phong và xã Đông Viên (huyện Chợ Đồn).

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Ngày 04/7/2016, Sở Nội vụ có Kế hoạch số 1080/KH-SNV về việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn huyện Chợ Đồn, cụ thể ngày 01/8/2016, Ủy ban nhân dân xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn và Ủy ban nhân dân xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đã tiến hành hiệp thương tuyến địa giới hành chính giữa 2 xã, và đã thống nhất đường địa giới hành chính giữ nguyên theo bộ Hồ sơ và bản đồ 364-CT và khẳng định giữa hai xã không có vướng mắc về địa giới hành chính.

 

7. Cử tri Định Xuân Lập, thôn Nà Chá; Nông Thị Hửa, thôn Nà Sang, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông đề nghị: Giải quyết dứt điểm địa giới hành chính 364 giữa hai xã Tú Trĩ và Vi Hương.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 15/10/2014 triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2016”. Trong thời gian tới Dự án 513 sẽ được triển khai trên địa bàn huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân: Huyện Bạch Thông, xã Tú Trĩ, xã Vi Hương để giải quyết vướng mắc địa giới hành chính 364 giữa xã Tú Trĩ và xã Vi Hương.

 

8. Cử tri Vương Văn Việt, thôn Khuổi Đẳng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông đề nghị: Hiện nay, 03 thôn phía Nam xã Sỹ Bình: Nà Phia, Khuổi Đẳng, Pù Cà không có sóng điện thoại, nên người dân 03 thôn trên rất khó khăn trong việc trao đổi thông tin liên lạc. Đề nghị sớm xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động cho các thôn trên.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo quy hoạch, mở rộng mạng lưới viễn thông nói chung và xây dựng các trạm phát sóng thông tin di động nói riêng. Mặt khác, khi phát triển các trạm BTS, ngoài mục đích phục vụ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và bà con các dân tộc tại các thôn phía nam xã Sỹ Bình thì doanh nghiệp phải đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh. Tại một số vùng lõm (sóng kém, chập chờn hoặc không có sóng), dân cư thưa thớt, kinh phí đầu tư  một trạm BTS rất lớn, duy trì vận hành tốn kém, đặc biệt tại 03 thôn nói trên lại nằm trong khu vực quốc phòng (khu vực diễn tập, sơ tán) nên việc xin phép xây dựng các trạm BTS là rất khó khăn hiện nay chưa được chấp thuận xây dựng trạm phát sóng thông tin di động tại khu vực đó. Tại địa điểm các thôn mà cử tri Vương Văn Việt đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện kiểm tra, đo kiểm tại thôn Nà Phia đã có sóng di động tuy nhiên chất lượng chưa đảm bảo. Tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết.

 

9. Cử tri xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay, khu di tích lịch sử kháng chiến hòn đá Khau Cưởm, xã Sỹ Bình chỉ có bia tưởng niệm, chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị xem xét đầu tư, xây dựng tương xứng với khu di tích lịch sử kháng chiến.

 

Trả lời: Tại văn bản số 705/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/8/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:

 

Di tích lịch sử Hòn đá Khau Cưởm là nơi thực dân Pháp sát hại 3 du kích của ta năm 1948 được UBND tỉnh Bắc Kạn xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 31/12/2002.

 

Việc xin chủ trương và kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích thực hiện đúng quy định về quản lý nhà nước theo phân cấp. Đối với di tích cấp tỉnh phải sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh. Hàng năm, nguồn kinh phí dành cho việc tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn hẹp, cụ thể: Năm 22014, di tích Nhà Hội đồng Pháp: 2.456.971.263đ (ngân sách tỉnh), di tích lịch sử Phiêng Chì: 1.135.970.370đ (ngân sách huyện); Năm 2015, di tích lịch sử Tổng Luyên: 727.082.928đ (ngân sách huyện). Đồng thời, việc tu bổ, tôn tạo di tích được định hướng tại khoản 5, điều 14, chương III tại Quyết định số: 1454/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 về “Ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã xếp hạng, có tiềm năng phát triển du lịch”. Vì vậy, hiện nay tỉnh Bắc Kạn chưa có điều kiện đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Hòn đá Khau Cưởm, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.

 

 

Tác giả: 
Sign In