Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 28/07/2016  )

 

Cử tri Mạc Thiên Bẩm, thôn Thủy Điện, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông phản ánh:

 

- Ông tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1975 tại Đại đội C22, Trung đoàn 136, Bộ Tư lệnh Thông tin đóng tại Tây Nguyên và bị thương tật dưới 21%. Năm 2006, sau khi ông làm thủ tục khám lại thương tật thì được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận ông bị thương tật là 22%; từ năm 2006 đến tháng 01/2012, ông được hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng. Tuy nhiên, đến tháng 02/2012 ông bị cắt chế độ trợ cấp với lý do cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác minh việc làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thương binh đối với một số đối tượng. Ngày 10/7/2013 Bộ Tư lệnh Quân khu I đã có văn bản phản hồi những hồ sơ nào hợp pháp (không bị tẩy xóa, viết thêm thông tin) sẽ chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rà soát và hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thương binh cho các đối tượng chính sách (trong đó có hồ sơ của ông Bẩm). Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa có hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo để xem xét cho ông Bẩm được hưởng chế độ. Đề nghị xem xét, giải quyết.


Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:


Ngày 25/12/2012, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành Quyết định số 2194/QĐ- BTL về việc thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông Mạc Thiêm Bẩm; với lý do: hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Bẩm không đảm bảo các quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên, theo công văn số 819/CCT-CS ngày 22/9/2014, công văn số 929/CCT-CS ngày 22/10/2014 của Cục Chính trị - Quân khu 1, về việc xác lập hồ sơ thương binh có quy định: “Đối với những hồ sơ sai phạm bị thu hồi xử lý không được trả lại, nếu các đối tượng chứng minh được bản thân mình có tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có bị thương mà đã thực hiện nghiêm túc Quyết định thu hồi cấp giấy chứng nhận thương binh, trợ cấp thương tật của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Quyết định của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và xã hội các địa phương thì tiếp tục được thực hiện việc xác lập hồ sơ theo trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản: Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Quốc phòng, Thông tư số 202/2013/TT- BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng”

 

Đối với trường hợp của ông Mạc Thiêm Bẩm, theo Công văn số 911/LĐTBXH-NCC ngày 14/7/2015 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, về việc báo cáo kết quả thu hồi giấy chứng nhận và trợ cấp thương binh, thì ông Bẩm đã chấp hành việc thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh; nhưng ông chưa chấp hành Quyết định của giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc nộp lại số tiền trợ cấp thương tật đã được hưởng.

 

- Năm 2003 và năm 2010 ông đã làm hồ sơ đề nghị được giám định chất độc hóa học nhưng đến nay ông chưa được giám định. Đề nghị xem xét, giải quyết.


Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:


Ngày 27/12/2010, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông (hồ sơ do phòng Lao động - TB&XH huyện Bạch Thông chuyển đến). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ thì trường hợp của ông không đủ điều kiện để giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật để xét hưởng trợ cấp, do: Hồ sơ của ông không có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến tại các vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học giai đoạn từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975; đồng thời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã lập Biên bản bàn giao lại hồ sơ cho phòng Lao động - TB&XH huyện Bạch Thông để trả lại ông theo quy định.

Tác giả: 
Sign In