Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 13/12/2016  )

 

1. Cử tri Lường Văn Lưu, thôn Cốc Bây, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay việc chi trả tiền truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa được chi trả cho các đối tượng. Đề nghị xem xét sớm chi trả tiền truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp đối với các đối tượng theo Thông tư nêu trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Thông tư số 22/2016/TT-LĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012 có hiệu lực từ ngày 15/8/2016. Ngày 05/10/2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố triển khai lập danh sách điều chỉnh cho các đối tượng nêu trên,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt, điều chỉnh. Căn cứ danh sách do phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chuyển đến, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu từng hồ sơ của đối tượng và phê duyệt danh sách điều chỉnh chuyển phòng Lao động, Thương binh và xã hội các huyện, thành phố thực hiện việc chi trả tiền chênh lệch trợ cấp cho các đối tượng xong trong tháng 11/2016. Đối với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông, qua kiểm tra được biết đã chi trả trực tiếp cho đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được điều chỉnh theo Thông tư số 22/2016/TT-LĐTBXH xong trước ngày 27/11/2016, trong đó có ông Lường Văn Lưu, trú quán tại thôn Cốc Bây, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông.

 

2. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chi cục quản lý đường bộ I.4 ( quản lý tuyến đường Quốc lộ 3 qua tỉnh Bắc Kạn) xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị theo phản ánh của cử tri như sau:

 

- Cử tri Bế Văn Sam, thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông phản ánh: tuyến quốc lộ 3, đoạn qua thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ (khoảng 300m) hệ thống mương thoát nước bị tắc, nước ứ đọng tràn lên lề đường, gây ô nhiễm môi trường đối với các hộ dân sinh sống trong khu vực.

 

- Cử tri Nguyễn Minh Đức, thôn Xí Nghiệp, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đề nghị tiếp tục thực hiện hạng mục nâng cấp rãnh thoát nước dọc tại Quốc lộ 3 đoạn qua thôn Sáu Hai, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Tuyến QL3 đi qua địa phận tỉnh Bắc Kạn do Chi cục QLĐB I.4 thuộc cục QLĐBI-Tổng cục đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác. Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn có ý kiến với đơn vị quản lý xử lý kịp thời để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 

3. Cử tri Luân Văn Ngoạn, thôn Cốc Nao, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông đề nghị cần có quy hoạch phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ đối với hộ dân chăn nuôi trâu, bò đực giống để địa phương có điều kiện chăn nuôi phát triển đàn trâu, bò.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Quy hoạch phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 13/6/2013. Quy hoạch trên đã được công bố công khai đến các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

 

Về chính sách hỗ trợ đối với chăn nuôi trâu, bò đực giống: Ngày 04/9/2014 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trong đó, có chính sách hỗ trợ cho trâu, bò đực giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ. Tuy nhiên, đối với tỉnh Bắc Kạn năm 2015-2016 chưa cân đối được kinh phí để thực hiện chính sách trên. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách trên trong giai đoạn 2017-2020.

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In