Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 17/07/2018  )

1. Cử tri Nguyễn Tiến Huấn, thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: Hiện nay, một số người dân tự mua các loại giống cây trồng nông nghiệp (ngô, lúa...) tại các điểm bán tự phát, rất dễ xảy ra nguy cơ giống không đảm bảo chất lượng, lây lan các loại dịch bệnh trên cây trồng. Cử tri đề nghị các cấp chính quyền có sự chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong công tác quản lý giống, thông báo các đơn vị hoặc tổ chức cung ứng giống có uy tín, đảm bảo chất lượng cho người dân.

Trả lời: Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 116 cơ sở của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phối hợp với  UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp; tuyên truyền, khuyến cáo người dân mua giống tại các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, đáng tin cậy và gieo trồng các loại giống nằm trong cơ cấu của tỉnh để hạn chế rủi do trong sản xuất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hiện nay việc buôn bán giống cây trồng, vật tư nông nghiệp lưu động tại các chợ xã, chợ phiên vẫn còn xảy ra. Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời đảm bảo cho việc quản lý chặt chẽ việc buôn bán giống cây trồng theo đúng quy định, tránh rủi do cho nông dân. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, quản lý giống cây trồng tại các cơ sở đã được đăng ký kinh doanh; niêm yết công khai danh sách các cơ sở của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại trụ sở các xã, phường thị trấn để người dân được biết. Đồng thời, đề nghị cử tri Nguyễn Tiến Huấn cũng như các cử tri khác khi phát hiện việc buôn bán giống cây trồng, vật tư nông nghiệp lưu động tại các chợ xã, chợ phiên báo cáo kịp thời đến UBND xã hoặc đơn vị chức năng gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

2. Cử tri Lương Ngọc Chất, thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: Việc hỗ trợ tiền điện đối với các hộ gia đình sử dụng dưới 50KW/h từ tháng 11/2017 đến nay chưa được cấp. Đề nghị sớm xem xét cấp tiền hỗ trợ cho người dân.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, UBND huyện Bạch Thông đã chỉ đạo Phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các hộ được thụ hưởng theo quy định. Nhưng do số tiền được hỗ trợ ít nên việc chi trả được thực hiện theo quý.

Qua kiểm tra, đối chiếu danh sách, ông Lương Ngọc Chất, thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong đã được hỗ trợ tiền điện tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của UBND huyện Bạch Thông về việc phân bổ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý IV và bổ sung một số hộ quý trước năm 2017; Quyết định số 1612/QĐ-UBND  ngày 18/6/2018 của UBND huyện Bạch Thông về việc phân bổ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2018.  Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Dương Phong để được kiểm tra đối chiếu việc nhận tiền.

3. Cử tri Hoàng Xuân Ký, Công chức Văn hoá xã Vi Hương, huyện Bạch Thông phản ánh những bất cập và không công bằng về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho đối tượng chính sách người có công đối với thương binh, bệnh binh, quà trị giá 200.000đồng/suất/đối tượng. Song, đối tượng chính sách xã hội là hộ nghèo, địa phương tiếp nhận và trao tặng trị giá từ 300.000đồng/suất/đối tượng - 500.000đồng/suất/đối tượng. Đề nghị xem xét có giải pháp điều tiết phân bổ quà tặng cho hợp lý, tránh dị nghị trong nhân dân.

Trả lời: Mức quà tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch nước. Còn các đối tượng chính sách xã hội là hộ nghèo thì thực hiện theo quy định của các Qũy, các tổ chức, cá nhân tài trợ; do đó không thể điều tiết theo ý kiến đề nghị của cử tri.

4. Cử tri Lường Thị Thắm, thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: Bà mua thẻ BHYT và có hiệu lực từ ngày 25/01/2017 đến ngày 24/01/2018. Nhưng ngày 02/01/2018 bà làm thủ tục thoái thu nhưng lại không được thanh toán. Đề nghị xem xét giải thích rõ.

Trả lời: Trường hợp của bà Lường Thị Thắm, BHXH huyện Bạch Thông nhận được danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đối tượng người dân tộc thiểu số vào tháng 11/2017, do bà Lường Thị Thắm đang có thẻ BHYT theo hộ gia đình nên BHXH huyện Bạch Thông chưa cấp thẻ BHYT theo đối tượng dân tộc thiểu số, đồng thời hướng dẫn đơn vị quản lý đối tượng liên hệ người tham gia làm thủ tục báo giảm giá trị thẻ BHYT đối tượng hộ gia đình. Đến tháng 1/2018 BHXH huyện Bạch Thông mới nhận được hồ sơ đề nghị hoàn trả của bà Lường Thị Thắm, tuy nhiên do UBND xã Dương Phong lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho bà Lường Thị Thắm từ tháng 2/2018 không đề nghị truy đóng thẻ BHYT cho Bà Lường Thị Thắm giai đoạn từ tháng 1/2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do vậy BHXH huyện Bạch Thông chưa có cơ sở để hoàn trả cho Bà Lường Thị Thắm theo quy định. BHXH huyện Bạch Thông đã hướng dẫn UBND xã Dương Phong lập bổ sung hồ sơ truy nộp tiền tham gia BHYT đối với Bà Lường Thị Thắm từ tháng 1/2017 theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 834/UBND-THVX ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Cơ quan BHXH sẽ đôn đốc, phối hợp với UBND xã hoàn tất thủ tục truy thu và thực hiện hoàn trả tiền tham gia BHYT theo hộ gia đình cho bà Lường Thị Thắm trong tháng 7/2018.

Tác giả: 
Sign In