Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Bạch Thông sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 12/01/2016  )

 

1. Cử tri Nông Lường Hào, Chủ tịch UBND xã Phương Linh, huyện Bạch Thông phản ánh: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bạch Thông đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn quy hoạch tại thôn Khuổi Nim, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông từ năm 2013 nhưng đến nay chưa triển khai. Đề nghị sớm triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo như hiện nay.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Dự án đầu tư xây dựng công trình trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bạch Thông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 với tổng mức đầu tư 76,551 tỷ đồng.

 

Hiện nay, UBND huyện Bạch Thông đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng công trình và thành lập tổ công tác thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng công trình (Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 04/9/2013, Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 04/9/2013). Do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹn, nên trong năm 2014-2015 chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh đã chỉ đạo đưa danh mục công trình vào kế hoạch vốn đầu tư tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến trong năm 2016 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

 

2. Cử tri Trần Văn Cơ, thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc đề nghị:

 

- Sớm triển khai, thi công công trình kênh mương Khuổi Cuồng đến Nà Vai thuộc xã Nguyên Phúc

 

- Cầu treo Nà Lốc, xã Nguyên Phúc đầu tư từ năm 2006 đến nay một số cáp và trụ đã xuống cấp. Đề nghị bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng.

 

Trả lời: Trả lời UBND huyện Bạch Thông trả lời tại văn bản số 720/UBND-VP ngày 26/10/2015, như sau:


Công trình sửa chữa cầu treo Nà Lốc, xã Nguyên Phúc đã được UBND huyện bố trí kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng với số tiền: 158.800.000 đồng từ nguồn phí sử dụng đường bộ, Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh cấp năm 2015. Công trình kênh mương Khuổi Cuồng đến Nà Vai, xã Nguyên Phúc, hiện nay ngân sách huyện chưa bố trí được, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung đầu tư sau.

 

3. Cử tri Triệu Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc đề nghị hỗ trợ kinh phí để địa phương xây kè cho 3 xứ đồng: Xứ Nà Kéo – Nà Lốc, xứ đồng Nà Liễn – Pác Thiên, xứ đồng Cốc Nghịu – Pác Thiên; Làm cầu treo qua thôn Nà Muồng, hiện nay chỉ là cầu tạm không đảm bảo an toàn cho người dân; hỗ trợ kinh phí hoàn chỉnh tuyến đường từ cầu treo Nà Mỏ thôn Nà Lốc đến khu vực giáp thôn Lâm Trường của thành phố Bắc Kạn để người dân đi lại thuận tiện; Cử tri Hà Cát Việt, thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc đề nghị xây dựng đường từ cầu treo Nà Mỏ đến Pác Thiên, xã Nguyên Phúc; Cử tri Trần Văn Khiàng, thôn Cáng Lò, xã Nguyên Phúc đề nghị xây dựng đường giao thông liên thôn từ thôn Nam Yên đến thôn Cáng Lò; Cử tri Vi Hồng Nam, thôn Nam Yên, xã Nguyên Phúc đề nghị làm đường bê tông từ thôn Quăn đến thôn Nam Yên, xã Nguyên Phúc để nhân dân đi lại được thuận lợi; Cử tri Nông Đức Hoan, thôn Khuổi Bốc, xã Nguyên Phúc đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng kênh mương Khuổi Bốc.

 

Trả lời UBND huyện Bạch Thông trả lời tại văn bản số 720/UBND-VP ngày 26/10/2015, như sau:


Hiện nay nhu cầu xây kè chống xói lở, làm cầu treo, kênh mương, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện còn rất lớn. Tuy nhiên, nguồn ngân sách huyện còn khó khăn chưa thể bố trí vốn xây dựng hết các công trình ngay được. Tiếp thu ý kiến của đại diện cử tri xã Nguyên Phúc, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn.

 

3. Cử tri các xã, thị trấn phản ánh: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiều hộ vay mượn đã làm xong nhà nhưng hiện nay vẫn chưa có tiền hỗ trợ, hoặc đã hỗ trợ 50% trong tổng số tiền được hỗ trợ gây khó khăn cho các gia đình. Đề nghị xem xét sớm thanh toán tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


- Thực hiện Quyết định số 22 /2013/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là 1.339 hộ; trong đó, số hộ có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 là 163 hộ ( Làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH là 1.176 hộ ( làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trước mắt tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau khi có chủ trương của Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng  để hỗ trợ nhà ở cho số lượng người có công có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà phải chờ chủ trương của Chính phủ cũng như kinh phí từ Trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương không có). UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In