Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 12/01/2016  )

 

1. Cử tri Triệu Văn Tâm, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới đề nghị xem xét việc cấp đất cho Công ty Đa Phương trồng rừng cần rà soát, ưu tiên cấp đất cho các hộ dân sở tại không có đất sản xuất để có đất sản xuất, ổn định cuộc sống.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


 

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương được UBND tỉnh Bắc Kạn giao đất để thực hiện dự án Trồng rừng và chăm sóc rừng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (đợt 1) tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 16/12/2014, với tổng diện tích là 1.076,143 ha đất. Trong đó tại xã Tân Sơn là 736,862ha  đất (bao gồm: Đất quy hoạch cho mục đích rừng sản xuất giao cho thuê là 361,972ha; đất quy hoạch cho mục đích rừng phòng hộ giao để quản lý là 374,889ha.)

 

Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 12/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức hội nghị bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương. Tuy nhiên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới chưa nhất trí bàn giao đất cho Chủ đầu tư và đề nghị phải tổ chức rà roát lại toàn bộ đất đai, lấy ý kiến nhân dân trong khu vực dự án. Ngày 28/7/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức việc rà soát đất đai tại thôn Nặm Dất, xã Tân Sơn làm cơ sở thực hiện bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương. Kết quả làm việc, rà soát, cho thấy đa số các hộ dân có ý kiến không nhất trí bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương và không nhất trí để đoàn công tác thực hiện rà soát tại thực địa.

 

Ngày 17/8/2015, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương đã có Văn bản số 124/CV-CTĐP về việc trả lại một phần diện tích đất được giao tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (bao gồm: 361,972ha đất quy hoạch cho mục đích rừng sản xuất và 374,889ha đất quy hoạch cho mục đích rừng phòng hộ). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa Phương hoàn thiện hồ sơ trả lại đất, báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

 

2. Cử tri các xã, thị trấn phản ánh: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiều hộ vay mượn đã làm xong nhà nhưng hiện nay vẫn chưa có tiền hỗ trợ, hoặc đã hỗ trợ 50% trong tổng số tiền được hỗ trợ gây khó khăn cho các gia đình. Đề nghị xem xét sớm thanh toán tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:

 

- Thực hiện Quyết định số 22 /2013/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là 1.339 hộ; trong đó, số hộ có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 là 163 hộ ( Làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH là 1.176 hộ ( làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trước mắt tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau khi có chủ trương của Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng  để hỗ trợ nhà ở cho số lượng người có công có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà phải chờ chủ trương của Chính phủ cũng như kinh phí từ Trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương không có). UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In