Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 20/10/2017  )

 

1. Cử tri Hà Văn Bình, Phó Chủ tịch MTTQVN  xã Thanh Mai và ông Đặng Văn Đệ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Mai Lạp phản ánh: Từ đầu năm 2017, các hộ gia đình dân tộc Kinh của 02 xã Thanh Mai, xã Mai Lạp được cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến hết tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, tháng 7 năm 2017 cơ quan chức năng lại thu hồi thẻ bảo hiểm y tế với lý do các xã nêu trên không còn là xã khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 nên những người là dân tộc Kinh không được hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để đảm bảo công bằng cho người dân cùng sinh sống tại địa phương.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Xã Thanh Mai và xã Mai Lạp huyện Chợ Mới thuộc xã khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II và I của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, xã Thanh Mai có 09 thôn đặc biệt khó khăn, xã Mai Lạp có 03 thôn đặc biệt khó khăn.

 

Theo quy định, khi có chính sách mới thay đổi, cơ quan quản lý đối tượng phải thực hiện rà soát và lập danh sách báo tăng, giảm người tham gia BHYT với cơ quan BHXH để giảm trên phần mềm quản lý thu (đối với những trường hợp giảm, thẻ BHYT sẽ không còn giá trị sử dụng, không phải thu hồi). Qua kiểm tra, hiện nay cơ quan quản lý đối tượng (UBND xã) chưa thực hiện báo giảm với cơ quản BHXH nên thẻ BHYT của người dân tộc Kinh sinh sống tại các khu vực vùng đặc biệt khó khăn cấp năm 2017 vẫn có giá trị sử dụng. Yêu cầu UBND xã Thanh Mai và UBND xã Mai Lạp báo cáo rõ cơ quan nào đã thu hồi thẻ BHYT để UBND tỉnh chỉ đạo trả lại cho người dân.

 

2. Cử tri Hà Văn Trưởng, thôn Bản Pá, xã Thanh Mai, cử tri Trần Thanh Tuyên, thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận phản ánh: Các ông, bà: Phùng Văn Tấn, Ma Thị Chung, Ngọc Thị Phóng thôn Pá Lải, Triệu Văn Lạo thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận; Nông Văn Lành, thôn Bản Pá, xã Thanh Mai là thanh niên xung phong trong kháng chiến, hiện nay đã làm hồ sơ nhưng chưa được hưởng chế độ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Ngày 22/5/2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 413/SNV-XDCQ&CTTN về việc trả hồ sơ thanh niên xung phong không đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đơn vị huyện Chợ Mới có danh sách các ông, bà: Phùng Văn Tấn, Ma Thị Chung, Ngọc Thị Phóng thôn Pá Lải, Triệu Văn Lạo thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận; Nông Văn Lành, thôn Bản Pá, xã Thanh Mai không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với TNXP đã từ trần do hồ sơ không phù hợp với quy định, tiêu chí TNXP.

 

3. Cử tri Nông Văn Thừa, thôn Bản Rã, xã Mai Lạp: Hồ sơ đề nghị xác nhận lại liệt sỹ cho ông Nông Văn Tùy, thôn Bản Rã, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đã hoàn thiện và chuyển lên tỉnh nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thực hiện.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Ngày 13/3/2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 293/LĐTBXH-NCC gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị cấp giấy báo tử đối với 05 liệt sĩ trong đó có liệt sĩ Nông Văn Tùy, nguyên quán xã Mai Lạp huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tiến hành xác minh, nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy báo tử cho liệt sĩ Nông Văn Tùy để hoàn thiện hồ sơ xác nhận lại liệt sĩ theo quy định.

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vi liên quan khẩn trương tiến hành xác minh, giải quyết.

 

4. Cử tri Lý Văn Hải, thôn Nà Kham, xã Thanh Vận đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết đối với các thương, bệnh binh đã mất thì thân nhân của họ có được chế độ thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) và ngày lễ, tết hay không?

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay đang thực hiện theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, theo đó không có quy định về thăm hỏi tặng quà dịp lễ tết. Hàng năm, việc thăm hỏi tặng quà nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với thân nhân thương, bệnh binh đã mất hiện nay chưa có văn bản quy định về chế độ thăm hỏi tặng quà.

 

5. Cử tri Nguyễn Đình Hiến, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí xây dựng trạm bơm hồ Thôm Bó, xã Bình Văn để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 35ha cánh đồng thôn Tài Chang, thôn Khuôn Tắng, xã Bình Văn.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Văn còn nhiều diện tích đất canh tác khó khăn về nước tưới và chưa có công trình thủy lợi phục vụ, vì vậy cần ưu tiên nguồn vốn cho các công trình cấp thiết. Việc xây dựng trạm bơm hồ Thôm Bó, xã Bình Văn cần nguồn vốn lớn trong khi nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế. Đề nghị UBND xã Bình Văn khắc phục khó khăn tiếp tục sử dụng hiện trạng hệ thống tưới tiêu lấy nguồn nước từ hồ Thôm Bó để phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. 

 

 Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư xây dựng trạm bơm hồ Thôm Bó khi bố trí được nguồn vốn.

Tác giả: 
Sign In