Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 30/11/2019  )

1. Cử tri Triệu Thị Viện, thôn Nà Luống, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị: Sớm giải quyết tranh chấp đất giữa xã Như Cố và xã Bình Văn.

Trả lời:

Điểm vướng mắc địa giới hành chính giữa xã Bình Văn và xã Như Cố huyện Chợ Mới đến nay đã có kết quả giải quyết cụ thể: Tại Công văn số 5531/UBND-NCPC ngày 02/10/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Chợ Mới thực hiện việc hiệu chỉnh 160,7ha đất thuộc địa giới hành chính của xã Bình Văn sang xã Như Cố quản lý và sử dụng để phù hợp với thực trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thôn Nà Luống thuộc xã Như Cố. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1732/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/10/2019 đề nghị UBND huyện Chợ Mới phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 thực hiện việc hiệu chỉnh địa giới hành chính theo quy định và tổ chức ký xác nhận pháp lý hồ sơ gốc sau khi hiệu chỉnh vào ngày 29/11/2019.

2. Cử tri Hoàng Thị Đông, thôn Bản Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị: Xem xét tổ chức việc học và thi cấp giấy phép lái xe mô tô tại huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Trả lời:      

Về việc học lái xe mô tô tại huyện: Sở Giao thông vận tải thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các Cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô hạng A1 tại các huyện. Tuy nhiên, từ tháng 8 năm 2018 đến nay nhu cầu đăng ký học, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 của người dân tại các huyện không đủ số lượng học viên để mở lớp, đặc biệt là huyện Chợ Mới. Vấn đề này, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các Cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh phối hợp tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô hạng A1 tại các huyện trong thời gian tới. Người dân ở các huyện trong tỉnh có nhu cầu học, thi cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 có thể đăng ký danh sách, làm thủ tục nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện, khi số lượng bảo đảm đủ theo quy định, Cơ sở đào tạo lái xe sẽ tổ chức lớp học và thông báo cho người dân.

Về việc thi (sát hạch) cấp giấy phép lái xe mô tô: Căn cứ  Điểm c, Khoản 4, Điều 21, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/ 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ "Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2 ở các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng thiết bị chấm điểm tự động; các địa bàn khác có khoảng cách đến trung tâm đô thị loại 3 trở lên dưới 100km phải sử dụng thiết bị chấm điểm tự động từ ngày 01/7/2018”. Hiện nay, trên địa toàn tỉnh chỉ có Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn đủ điều kiện thực hiện thi thực hành lái xe mô tô trong hình theo quy định. Từ ngày 01/8/2018, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 của Sở Giao thông vận tải chỉ thực hiện tại Trung tâm này.

3. Cử tri Lưu Đình Rao, thôn Bản Rả, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Mai Lạp (Chợ Mới) - Quang Thuận (Bạch Thông) để thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của người dân.

Trả lời:      

Tuyến đường Mai Lạp - Quang Thuận là tuyến đường huyện theo phân cấp do UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Bạch Thông quản lý. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong việc đi lại và giao thương hàng hóa đề nghị UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Bạch Thông xem xét cân đối bố trí nguồn vốn của địa phương để thực hiện sửa chữa hàng năm.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất và đăng ký danh mục tuyến đường vào dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) mở rộng. Khi dự án được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các địa phương tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy định.

4. Cử tri Lường Đình Tuấn, thôn Nà Roòng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh.

Trả lời:

Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình được thực hiện tại các điểm Bưu cục văn hóa xã (đại lý thu Bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

5. Cử tri Lưu Đình Rao, thôn Bản Rả, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đề nghị xem xét đối với những đối tượng là người có công trên địa bàn xã Mai Lạp thuộc diện đủ điều kiện sức khỏe được đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh (năm 2018 các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà).

Trả lời:

Việc thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động – TB&XH – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ và Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Tại Điều 6, Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định: “Đối tượng đưa đi điều dưỡng tập trung phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tình trạng sức khỏe của đối tượng.

Như vậy, các đối tượng người có công trên địa bàn xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới nếu đảm bảo sức khỏe để đi điều dưỡng tập trung thì đăng ký nhu cầu điều dưỡng với cán bộ xã phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội để Uỷ ban nhân dân xã lập danh sách điều dưỡng theo nhu cầu của đối tượng trình cấp trên tổng hợp và thực hiện chế độ điều dưỡng theo quy định.

Tác giả: 
Sign In