Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 05/12/2018  )

1. Cử tri Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đề nghị:

- Xem xét, cập nhật văn bản và hướng dẫn mức tặng thưởng đối với gia đình văn hóa vì: Tại điểm 1.4 mục II, Văn bản số 335/HD-BCĐ ngày 06/8/2018 của Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh hướng dẫn: “Gia đình văn hóa” được tặng thưởng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 71 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Mặt khác, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không quy định mức tặng thưởng đối với gia đình văn hóa.

- Xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn tặng khen thưởng tại điểm 5b và điểm 6 mục III của Hướng dẫn số 795/SNV-TĐKT ngày 20/6/2014 của Sở Nội vụ về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho phù hợp với thực tế.

Trả lời:

Đối với kiến nghị thứ nhất: Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”. “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị thứ hai: Tiêu chuẩn tặng khen thưởng tại điểm 5b và điểm 6 mục III của Hướng dẫn số 795/SNV-TĐKT ngày 20/6/2014 của Sở Nội vụ được căn cứ theo điểm 5b và điểm 6, mục III, Hướng dẫn số 915/HD-BTĐKT ngày 05/6/2013 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Đề nghị cử tri nêu rõ nội dung bất cập cụ thể trong quy định để làm căn cứ Sở Nội vụ nghiên cứu, có cơ sở sửa đổi cho phù hợp.

2. Cử tri Tạ Xuân Bắc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đề nghị: Khẩn trương khai quật, di dời hài cốt tại Đền Thắm. Vì hiện nay, một số bộ hài cốt đã khai quật khi sửa chữa Đền vẫn để trong các tiểu, sành trên mặt đất do đó một số đối tượng xấu lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan gây mất trật tự an ninh tại địa phương.

Trả lời:

Ngày 07/8/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-SVHTTDL thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử văn hóa Đền Thắm, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; báo cáo Cục di sản văn hóa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Quyết định khai quật khảo cổ di tích lịch sử văn hóa Đền Thắm. Ngày 05/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3351/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích này (Thời gian khai quật từ ngày 15/9/2018 đến ngày 15/12/2018; diện tích khai quật: 15m2; chủ trì khai quật là Viện Khảo cổ học Việt Nam).

Từ ngày 30/11/2018 đến 15/12/2018, Viện Khảo cổ học Việt Nam sẽ triển khai thực hiện việc thăm dò, khai quật tại Đền Thắm.

3. Cử tri Nguyễn Văn Khiêm, tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới phản ánh: Chất lượng các danh mục thuốc chữa bệnh theo BHYT rất hạn chế. Đề nghị khi đấu thầu thuốc BHYT cần xem xét nâng cao chất lượng thuốc để người dân được sử dụng thuốc tốt hơn.

Trả lời:

Đối với danh mục thuốc chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 và Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế).

Đối với công tác đấu thầu thuốc hằng năm được Sở Y tế tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng trên địa bàn.

4. Cử tri Nguyễn Văn Khiêm, tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Đề nghị chỉ đạo trồng rừng khu vực đầu nguồn là giống, loài cây trữ nước. Vì hiện nay người dân chủ yếu trồng cây keo loài cây này gây nguy cơ cạn kiệt nguồn nước sông suối phục vụ sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

UBND tỉnh Bắc Kạn đã có chỉ đạo về trồng cây gỗ lớn cụ thể theo Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông  - Xuân năm 2017-2018. Kế hoạch trồng rừng 6.200 ha trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 85 ha, trồng rừng sản xuất 2.515 ha (trong đó trồng cây gỗ lớn, cây đa mục đích 1.000 ha và trồng cây gỗ nhỏ 1.515 ha) trồng cây phân tán là 1.500 ha. Trồng lại rừng sau khai thác 2.100 ha. Giải pháp thực hiện đã đưa ra cơ cấu loài cây trồng đối với trồng rừng phòng hộ trồng hỗn giao giữa các cây tầng cao như Lát, Trám, Sấu.... và cây tầng trung như Mỡ, Keo...; Trồng rừng sản xuất tập trung chủ yếu cây lấy gỗ (Mỡ, Keo, Thông…) và các loài cây có giá trị kinh tế, cây đa mục đích (Lát, Trám, Giổi, Quế... ). Theo đó trong thiết kế trồng rừng phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt là điều kiện lập địa ưu tiên các diện tích thuộc chân đồi và sườn đồi, xem xét thiết kế trồng xen các loài cây gỗ lớn như Lát, Trám, Sấu... trên diện tích trồng các loài cây gỗ nhỏ; Trồng cây phân tán yêu cầu 100% diện tích là các loài cây gỗ lớn. Trồng lại sau khai thác căn cứ vào điều kiện tự nhiên đặc biệt là điều kiện lập địa ưu tiên các diện tích thuộc chân đồi và sườn đồi, hướng dẫn, khuyến khích trồng xen các loài cây gỗ lớn trên diện tích trồng các loài cây gỗ nhỏ.

Tại Điều 12, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 24/2004/QH11, quy định 16 hành vi bị cấm của chủ rừng trong đó không có quy định cấm việc chủ rừng lựa chọn loài cây trồng. Theo đó, cơ bản việc trồng rừng của các hộ dân trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu theo nhu cầu của chủ rừng. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân trồng rừng vừa đảm bảo mục tiêu về kinh tế đồng thời có tác dụng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

5. Cử tri xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới: Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác quản lý công trình thủy lợi Bắc Kạn xem xét thực hiện duy tu, sửa chữa Hồ Khuổi Cuộn do hiện nay nhiều vị trí ở kè, thân đập bị rò rỉ; nhà van đã sụt lún nghiêng có nguy cơ đổ sập.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Công ty đã kiểm tra và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai sửa chữa.

6. Cử tri Lục A Duyên, tổ 4, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đề nghị: Sớm cấp giấy phép khai thác nước mặt suối Khuôn Thung cho Doanh nghiệp tư nhân A Duyên để thuận lợi cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Trả lời:

Đối với việc xem xét Cấp giấy phép khai thác nước mặt cho Doanh nghiệp tư nhân A Duyên, UBND tỉnh đã có Công văn số 3205/UBND-XDCB ngày 20/6/2018, số 4230/UBND-XDCB ngày 07/8/2018 và số 5703/UBND-XDCB ngày 11/10/2018 giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các vướng mắc và các thủ tục liên quan theo quy định; trường hợp đã đảm bảo các quy định hiện hành trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thực hiện Văn bản số 5703/UBND-XDCB ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho DNTN A Duyên, Sở Xây dựng hiện đang chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ một phần nội dung tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UNND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới. Sau khi Sở Xây dựng có văn bản báo cáo cho UBND tỉnh về nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt suối Khuôn Thung cho DNTN A Duyên.

7. Cử tri Lường Văn Lợi, thôn Bản Vọt, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới phản ánh: Dự án nghĩa trang Phúc Thọ Viên xây dựng tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn nhưng ảnh hưởng đến đầu nguồn nước sinh hoạt, canh tác của thôn Bản Vọt, xã Hòa Mục. Nhân dân trong thôn không nhất trí xây dựng nghĩa trang tại địa điểm này, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh.

Trả lời:

Dự án xây dựng nghĩa trang Phúc Thọ Viên được thực hiện tại thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn (cách thôn Bản Vọt 2,3km), trong quá trình khảo sát lập dự án đầu tư, nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục từ lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự án (xã Nông Thượng); Dự án đã có kế hoạch bảo vệ môi trường và được UBND thành phố Bắc Kạn ký xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Văn bản số 25/XN-UBND ngày 19/8/2016, trong đó về môi trường nhà đầu tư sẽ có các biện pháp xử lý không làm ảnh hưởng đến nguồn không khí, nguồn nước và xử lý các chất thải gây ô nhiễm khác.

Nghĩa trang Phúc Thọ Viên là nghĩa trang phía Nam của thành phố Bắc Kạn đã được phê duyệt trong quy hoạch chung xây dựng thành phố xác định tại khu vực phía Nam của xã Nông Thượng, việc xây dựng nghĩa trang Phúc Thọ Viên tại thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn là cần thiết. Trong quá trình thực hiện dự án nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm ngặt theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, đặc biệt là biện pháp thu gom nước trong khu vực nghĩa trang để xử lý theo công nghệ mới đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Tác giả: 
Sign In