Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 28/07/2016  )

 

1. Cử tri xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới đề nghị tăng mức trợ cấp hàng tháng cho Trưởng Ban công tác mặt trận thôn và có phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, Hội Đông y cấp xã.

     Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

          1.1. Về nội dung đề nghị tăng mức trợ cấp hàng tháng cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn:

 

Hiện nay mức phụ cấp hàng tháng cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn được áp dụng theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó quy định mức phụ cấp: 0,18. Về việc xem xét mức phụ cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương, đồng thời xem xét nguồn ngân sách Trung ương khoán theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ và nguồn ngân sách bổ sung của tỉnh để xem xét, quyết định mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố. Do hiện nay ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nên trước mắt chưa đủ điều kiện bảo đảm tăng thêm mức phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, do vậy mức phụ cấp của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

1.2. Về nội dung đề nghị có phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Hội Đông y cấp xã:

 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định người được hưởng chế độ thù lao là những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các tổ chức hội có tính chất đặc thù. Đối với các chức danh Phó Chủ tịch hội cấp xã hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào về Hội quy định được hưởng phụ cấp thù lao hàng tháng. Do vậy, chế độ phụ cấp đối với các chức danh Phó Chủ tịch Hội cấp xã được thực hiện theo thỏa thuận giữa Hội với người công tác tại Hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của pháp luật.

 

Tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó quy định mức phụ cấp cho Chủ tịch các hội nhưng không có quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch các Hội (Hội có tính chất đặc thù và không có tính chất đặc thù). Về việc xem xét mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch các Hội cũng đã được cơ quan chức năng và Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, cân đối nguồn ngân sách nhưng do nguồn kinh phí chưa đảm bảo để chi trả nên hiện nay chưa quy định được mức phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Hội Đông y ở các xã, phường, thị trấn.

 

2. Cử tri Bế Thị Oanh, thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới phản ánh: Thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu hiện nay còn 09 hộ người H’Mông chưa có điện. Đề nghị sớm cấp điện cho các hộ dân này.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

Đường điện 0,4 KV vào thôn Làng Chẽ thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 2). Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương thi công, dự kiến sẽ hoàn thành công trình vào tháng 8/2016.

 

3. Cử tri Lường Đình Thủy, thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới phản ánh: Đường điện của 4 hộ người H’Mông tại thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đề nghị sớm xem xét, khắc phục.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

Điện lực Chợ Mới đã khảo sát và lập phương án chống quá tải cho thôn Đèo Vai 2. Dự kiến nhà thầu sẽ thi công chống quá tải đường dây 0,4 KV trên, trong thời gian tới.

 

4. Cử tri Đoàn Văn Thuận, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới phản ánh: Thôn Nà Nâm, Khuổi Tại (thuộc xã Thanh Bình) nằm trong quy hoạch mở rộng KCN Thanh Bình. Tuy nhiên, hiện nay KCN Thanh Bình chưa được đầu tư mở rộng, đề nghị cho biết có tiếp tục mở rộng KCN Thanh Bình hay không? Nếu không thực hiện, đề nghị đưa các thôn này ra khỏi quy hoạch KCN, trả lại đất để nhân dân phát triển sản xuất.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

Ngày 12/3/2010, Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 432/TTg-KTN về việc cho chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình, Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình tại Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015, sau khi Đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình được duyệt Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chỉ đạo công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình theo quy hoạch đã được duyệt tại trụ sở UBND xã Thanh Bình từ ngày 30 tháng 10 năm 2015.

 

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ -TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II; Văn bản số 2069/UBND-CN ngày 01 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn – Giai đoạn II. Hiện nay, Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn – Giai đoạn II đang được triển khai thực hiện theo quy định.

 

Đối với thôn Nà Nâm và thôn Khuổi Tai theo Đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn – Giai đoạn II thì thôn Nà Nâm nằm ngoài quy hoạch mở rộng xây dựng Khu công nghiệp còn thôn Khuổi Tai và một số ruộng nằm trong phạm vi thôn Khuổi Tai nằm trong quy hoạch mở rộng xây dựng Khu công nghiệp.

 

5. Cử tri Nguyễn Tất Sáng, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới phản ánh: Cống thoát nước qua Quốc lộ 3 tại km 25+300 Thái Nguyên - Bắc Kạn đoạn qua thôn Nà Cà I, xã Cao Kỳ đã bị vùi lấp, nước thải ngập úng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

Với nội dung phản ánh trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn đi kiểm tra thực tế và trả lời như sau: Vị trí mà cử tri phản ánh thuộc lý trình Km134 + 230, Quốc lộ 3, do Cục Quản lý đường bộ I, thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam quản lý, đơn vị trực tiếp quản lý là Chi cục Quản lý đường bộ I.4. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn sẽ có văn bản đề nghị Cục quản lý đường bộ I, kiểm tra, xem xét xử lý khắc phục tình trạng trên theo phản ánh của cử tri.

 

6. Cử tri Hà Như Thực, Chủ tịch MTTQ xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới đề nghị có ý kiến đối với các cơ quan Trung ương điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với vùng miền, đặc biệt là điều kiện của tỉnh Bắc Kạn.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 13/7/2016, như sau:

 

Với đặc thù của tỉnh miền núi như Bắc Kạn, việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013  của Thủ tướng Chính phủ gặp nhiều khó khăn. Vì thế trong giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có các văn bản báo cáo, đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới phù hợp với đặc thù từng vùng, nhất là các tỉnh miền núi khó khăn như Bắc Kạn. Trước mắt, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đã có Hướng dẫn số 143/HD-BCĐ ngày 26/5/2016 Hướng dẫn Chi tiết một số nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 (thay thế Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ) dự kiến ban hành trong quý III/2016.

Tác giả: 
Sign In