Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 08/04/2017  )

 

1. Cử tri Nguyễn Minh Đức, thôn Xí Nghiệp, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đề nghị UBND tỉnh có ý kiến kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, điều chỉnh việc mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện do hiện nay việc mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện yêu cầu phải mua của cả hộ gia đình, không cho mua của riêng cá nhân là không phù hợp.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) thì BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc (không phải là tự nguyện) đối với các đối tượng tham gia theo quy định của Luật. BHYT đối với hộ gia đình được triển khai thực hiện từ năm 2015 với quy định mức đóng giảm dần của các thành viên trong gia đình (trong đó, người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất). Việc quy định tham gia BHYT hộ gia đình nhằm khuyến khích, đảm bảo các thành viên trong hộ gia đình đều được tham gia và hưởng chế độ BHYT đầy đủ, thể hiện sự chia sẻ đối với các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng, xã hội.

 

2. Cử tri Lăng Văn Thủy, thôn Nà Quang; Cử tri Huỳnh Văn Thọ, thôn Khuổi Tràng xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới đề nghị: Xem xét lại việc cấp đất rừng cho Công ty TNHH Phúc Lộc tại thôn Nà Quang, trong khi các hộ dân tại thôn này không có đất rừng để sản xuất; bên cạnh đó, Công ty TNHH Phúc Lộc sản xuất, khai thác rừng đầu nguồn tại khu Khuổi Chàng, thôn Nà Quang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của 03 thôn: thôn Nà Quang, thôn Nà Ba, thôn Bản Chàng, xã Yên Đĩnh.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì: ngành nghề “Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng” thuộc Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

 

Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, đã có nhiều doanh nghiệp xây dựng Dự án trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có Công ty TNHH Phúc Lộc. Dự án trồng rừng nguyên liệu tại các xã Thanh Bình, Như Cố, Bình Văn huyện Chợ Mới của Công ty TNHH Phúc Lộc đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 13101000033 ngày 17/12/2010 (thay đổi lần 01 ngày 15/6/2012).

 

Đối với việc thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu tại khu Khuổi Tràng, thôn Nà Quang, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới: Ngày 22/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 126/CV-CT của Công ty TNHH Phúc Lộc về việc đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án trồng rừng với diện tích 540.199 m2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới, Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 63/STNMT-TNĐ ngày 20/01/2017 thẩm định nhu cầu sử dụng đất với diện tích 516.100 m2, làm cơ sở để Công ty TNHH Phúc Lộc thực hiện trình tự, thủ tục xin thuê đất theo quy định.

 

Việc UBND tỉnh Bắc Kạn giao đất cho Công ty TNHH Phúc Lộc thuê để thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Hiện nay, Công ty TNHH Phúc Lộc đã xử lý thực bì và thực hiện trồng mới rừng trên diện tích đất thuê. Khối lượng rừng trồng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Thanh Bình xác nhận khối lượng trồng rừng đúng với thiết kế, mật độ trồng 1.600 cây/ha, tỷ lệ cây trồng sống tốt đạt 90%. Trong quá trình thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành và địa phương kiểm tra; trường hợp, Công ty TNHH Phúc Lộc không sử dụng đất vào mục đích trồng rừng, hoặc sử dụng không có hiệu quả, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất theo hướng giao cho các hộ gia đình, cá nhân.

 

Về việc Công ty TNHH Phúc Lộc sản xuất, khai thác rừng đầu nguồn tại khu Khuổi Tràng, thôn Nà Quang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của 03 thôn: Nà Quang, Nà Ba, Bản Chàng xã Yên Đĩnh theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra cụ thể và xử lý theo đúng quy định.

 

3. Cử tri Lăng Văn Thủy, thôn Nà Quang, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới phản ánh: Hiện nay tại khu Khuổi Tràng, thôn Nà Quang, xã Thanh Bình có 15 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng bao gồm các hộ sau: Hoàng Nhật Vĩnh, Hoàng Văn Phình, Triệu Văn Luân, Lăng Văn Toàn, Lăng Văn Thắng, Lăng Văn Thủy, Lăng Văn Đường, Lăng Văn Dần, Lường Văn Doanh, Lường Văn Đường, Lường Văn Y, Hà Văn Thức, Ma Văn Thái, Trần Văn Hùng, Đặng Văn Nghĩa. Đề nghị sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các hộ có tên trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Năm 2014, UBND huyện Chợ Mới tổ chức triển khai chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tại 06 xã trên địa bàn huyện trong đó có xã Thanh Bình, đồng thời đã chỉ đạo UBND xã Thanh Bình thông báo rộng rãi đến tất cả các thôn trong địa bàn xã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành chỉnh lý bản đồ tại thực địa và hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm thủ thục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định gửi về UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để tổng hợp gửi phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới không nhận được hồ sơ của 15 hộ nói trên. Do đó, UBND huyện Chợ Mới không có cơ sở phê duyệt cấp giấy theo quy định.

 

Thực hiện Công văn số 1699/STNMT-TNĐ ngày 09/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2017, UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, tổng hợp về UBND huyện để xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2017. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới quan tâm, sớm xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ dân nói trên.

 

4. Cử tri Nguyễn Hồ Bắc, thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới phản ánh: Dự án làm đường từ quốc lộ 3 vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thực hiện từ năm 2011, hiện nay còn 04 hộ dân gồm các hộ: Nguyễn Hồ Bắc, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Anh Tuấn thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại chỗ. Đề nghị sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có tên trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Dự án làm đường vào Trung Tâm Y tế huyện Chợ Mới được thực hiện từ năm 2011, UBND huyện Chợ Mới làm chủ đầu tư, do quy mô dự án trên không bố trí tái định cư khi xây dựng công trình, do đó UBND huyện Chợ Mới không thực hiện bố trí tái định cư tại chỗ.

 

Trước mắt UBND huyện Chợ Mới sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thu hồi giao đất giải phóng mặt bằng của công trình để xem xét giải quyết, nếu các hộ đủ điều kiện tái định cư thì UBND huyện sẽ xem xét bố trí tái cư tại chỗ theo quy định.

 

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ, các hộ gia đình, cá nhân nêu trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị các hộ làm đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận gửi về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Mới để thực hiện thủ tục cấp đổi.

 

5. Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, thôn Trà Lấu, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới phản ánh: Việc kéo điện vào các thôn: Nà Đon, Nà Sao, Trà Lấu triển khai đã lâu đến nay chưa hoàn thành. Đề nghị khẩn trương triển khai để tránh ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ đông xuân của nhân dân.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Khu vực cử tri kiến nghị thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn (Gói thầu BK-XL14, xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA huyện Chợ Mới). Nhánh ĐZ 0,4kV trên địa bàn xã Yên Hân đã thực hiện đúc dựng 72/72VT; kéo dây 50/72VT; lắp đặt 63/63 công tơ, Đơn vị thi công đang triển khai khối lượng còn lại.

 

6. Cử tri Mai Xuân Huấn, Chủ tịch UBND xã Như cố, huyện Chợ Mới phản ánh: Ngày 03/4/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020; trong đó, quy định nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn là 50% và vốn huy động khác là 50%. Do đặc thù là vùng nông thôn nên việc huy động nguồn vốn là 50% là rất khó thực hiện. Đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền xem xét thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và điều kiện thực tiễn của địa phương.

 

7. Cử tri Tô Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Chợ Mới phản ánh:

 

- Bãi rác Tổ 6, thị trấn Chợ Mới hiện nay đã quá tải và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị di chuyển đến nơi xa khu dân cư.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

UBND huyện Chợ Mới đã có quy hoạch bãi rác mới trên địa bàn xã Yên Đĩnh nhưng do nguồn vốn quá lớn trong khi ngân sách huyện thì có hạn nên việc tổ chức thực hiện xây dựng bãi rác chưa thực hiện được. Hiện nay, việc xử lý đốt rác tại bãi rác Tổ 6 thị trấn Chợ Mới đã được đầu tư xây dựng nhằm xử lý được một phần rác thải trên địa bàn, giảm thiểu gây ô nhiễm. Qua quan trắc của cơ quan có thẩm quyền,tại khu vực lò đốt các thông số vẫn đảm bảo trong phạm vi cho phép không gây ô nhiễm môi trường.

 

- Xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà họp tại Tổ 1, Tổ 6 thị trấn Chợ Mới theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các xã, thị trấn là một trong những nội dung được lãnh huyện quan tâm chỉ đạo và dành nguồn lực để thực hiện trong công cuộc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa ở cơ sở Huyện Chợ Mới đã được tỉnh bố trí vốn đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách tỉnh lồng ghép một phần vốn ngân sách huyện để xây dựng nhiều nhà văn hóa cho các xã, thị trấn. Xây dựng nhà văn hóa tổ 1 thị trấn Chợ Mới, UBND huyện chỉ đạo Phòng TC-KH huyện tham mưu trình Thường trực HĐND trong tháng 3/2017.

 

- Bố trí kinh phí sửa chữa đường lên núi Khuôn Thung, Tổ 6, thị trấn Chợ Mới.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Do nguồn kinh phí hạn hẹp không bố trí được vốn để sửa chữa đường lên núi Khuôn Thung, nên nhân dân tạm thời khắc phục bằng cách san gạt mặt bằng để phục vụ đi lại.

 

8. Cử tri Nguyễn Văn Toản, thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh phản ánh: Hộ gia đình ông Phạm Văn Thái, thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh thuộc diện được đền bù bổ sung Dự án làm đường từ quốc lộ 3B vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới với số tiền là 51 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay ông Thái chưa nhận được số tiền trên. Đề nghị sớm xem xét chi trả tiền đền bù cho gia đình ông Thái.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Qua kiểm tra, đối chiếu phương án đã phê duyệt GPMB khu dân cư phía trước Trường cấp 3 Chợ Mới và danh sách phát tiền thì ông Thái chưa được trả hết số tiền theo QĐ đã phê duyệt, cụ thể:

 

 * Tại QĐ số 1769/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND huyện Chợ Mới v/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB khu dân cư dốc Trá Mỵ xã Yên Đĩnh:ông Phạm Văn Thái với tổng số tiền là: 39.951.187 đồng, đã trả30.787.479đồng, số tiền còn thiếu chưa trả:  9.163.708đồng.

 

UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm rõ số kinh phí còn lại chưa trả cho hộ ông Thái để có phương án chi trả cho gia đình theo quy định.

 

9. Cử tri Nông Thị Sen, thôn Nặm Bó, xã Yên Đĩnh: Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu treo qua sông Cầu vào thôn Nặm Bó, Tồng Cổ xã Yên Đĩnh.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Xây dựng cầu treo qua sông cầu vào thôn Nặm Bó, Tồng Cổ cần nguồn vốn lớn nên UBND huyện chưa cân đối để thực hiện được.

 

10. Cử tri Hoàng Văn Tài, thôn Nà Khon, xã Yên Đĩnh phản ánh: Tuyến đường qua 02 thôn Nà Khon, Bản Tèng xã Yên Đĩnh đã được quy hoạch từ lâu, đến nay chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị xem xét, sớm cấp kinh phí để thi công tuyến đường trên.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Đầu tư xây dựng đường giao thông cho các xã là một trong những nội dung được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo và dành nguồn lực thực hiện từ nhiều năm nay trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, việc đầu tư cần phải có lộ trình và theo thứ tự ưu tiên. Tuyến đường qua thôn Nà Khon, Bản Tèng xã Yên Đĩnh sẽ được đầu tư xây dựng theo lộ trình chung của huyện.

 

11. Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, thôn Trà Lấu, xã Yên Hân phản ánh: Tình trạng khai thác vàng trái phép ở khu vực đầu nguồn hang Thẳm Làng vẫn diễn ra gây ô nhiễm nguồn nước. Đề nghị xem xét, xử lý chấm dứt tình trạng trên.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Tháng 12 năm 2016, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với UBND xã Bình Văn, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra các điểm khai thác trái phép tại khu vực bãi Mồ Côi và đầu hang Thẳm Làng, kiểm tra công tác đóng mỏ tại khu vực khâu Âu. Qua kiểm tra không có hiện tượng khai thác vàng trái phép. Đề nghị UBND xã Yên Hân thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp khai thác trong hang Thẳm Làng và thực hiện tốt việc chấp hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

 

12. Cử tri Mai Xuân Huấn, Chủ tịch UBND xã Như Cố phản ánh: Việc cấp thẻ BHYT cho nhân dân còn chậm và có nhiều sai sót. Đề nghị xem xét, rà soát để điều chỉnh và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT, hoàn thành vào tháng 12 của năm trước để nhân dân có thẻ khám, chữa bệnh vào năm sau.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

- Việc cấp thẻ BHYT hàng năm,BHXH huyện Chợ Mới thực hiện theo hướng dẫn liên ngành và kế hoạch cấp thẻ BHYT của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện in và cấp thẻ theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và bàn giao cho các xã, thị trấn trước ngày 31/12 hàng năm. (Riêng năm 2016 do có sự thay đổi về chính sách nên không thực hiện in thẻ BHYT, mà tiếp tục sử dụng thẻ BHYT của năm 2015).

 

- Về việc thẻ BHYT còn nhiều sai sót: Thực hiện theo quy trình cấp thẻ: Từ danh sách đề nghị in thẻ của các xã, thị trấn chuyển đến, BHXH tiến hành rà soát, nhập dữ liệu, in và trả thẻ cho đối tượng, tỷ lệ sai sót chỉ chiếm khoảng 0.61% trên tổng số lượng thẻ cấp ra. Tính đến thời điểm hiện tại, việc cấp thẻ năm 2017 cho đối tượng chính sách chưa phát sinh thẻ BHYT nào do cơ quan BHXH in sai so với danh sách đề nghị của cơ quan quản lý đối tượng.

 

13. Cử tri Đinh Sỹ Cao, thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục đề nghị rà soát lại các đối tượng chưa được hưởng chế độ chất độc hóa học vì thiếu hồ sơ xác minh do hiện nay một số đối tượng đã có đủ giấy tờ chứng nhận nhưng chưa được xem xét giải quyết.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Các trường hợp quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ trước ngày 30/4/1975, nằm trong vùng kháng chiến chống Mỹ sử dụng chất độc hóa học được UBND các xã, thị trấn hướng dẫn lập hồ sơ gửi Phòng LĐTB&XH huyện thẩm định, đủ điều kiện đều đã được giải quyết chế độ theo quy định. Hiện nay không có hồ sơ nào tồn đọng tại huyện. Nếu trường hợp nào bổ sung hồ sơ theo quy định hiện hành thì tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ.

 

14. Cử tri Hoàng Văn Thám, thôn Bản Chang, xã Hòa Mục phản ánh: Hiện nay đội ngũ cán bộ bác sỹ của trạm y tế xã chủ yếu là do tăng cường, công tác tại xã một thời gian ngắn lại chuyển địa điểm khác do đó chất lượng khám bệnh chưa đảm bảo. Đề nghị xem xét theo hướng cử bác sỹ đến công tác lâu dài tại địa phương.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Trước đây do nhân lực bác sỹ chưa đủ nên có tình trạng điều động bác sỹ xuống tăng cường tại các Trạm Y tế để đảm bảo công tác chuyên môn bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ thời điểm tháng 7 năm 2016 đã đào tạo đủ bác sỹ cho Trạm Y tế. 16/16 trạm Y tế xã, thị trấn đã có bác sỹ công tác lâu dài ; do vậy trong thời gian tới về mặt chuyên môn các trạm Y tế có thể thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến. 

 

Đối với Trạm Y tế xã Hòa Mục: Hiện nay về cơ cấu tổ chức Trạm đã có đủ 05 biên chế với cơ cấu chuyên môn đúng theo Quyết định số 1445/QĐ-SYT ngày 11/7/2011 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Như vậy hiện tại nhân lực tại Trạm Y tế xã Hòa Mục đảm bảo cho công tác chuyên môn.

 

15. Cử tri Đỗ Thanh Vụ, thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh phản ánh: Việc giải ngân nguồn vốn xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh còn chậm. Hiện nay, nhà văn hóa thôn đã xây dựng xong nhưng chưa được bố trí vốn để thanh toán mua nguyên vật liệu. Đề nghị xem xét sớm giải ngân nguồn vốn để thanh toán.


Trả lời: UBND huyện Chợ Mới trả lời tại văn bản số 74/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017, như sau:

 

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (lần 2). Trong đó, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình nhà văn hóa thôn Nà Mố là 220.000.000 đồng.Nguồn vốn này đã được giải ngân xong trong tháng 01/2017.

 

Tác giả:  Huy Nhân tổng hợp
Sign In