Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/11/2016  )

 

1. Cử tri Hà Văn Hậu, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị: Nâng mức phụ cấp đối với chức danh Chi hội trưởng ở thôn bản làm kiêm nhiệm, hiện nay mức được hưởng 20% là quá thấp.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Ngày 29/4/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm là 40%.

 

2. Cử tri Lường Đình Hùng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị: Xem xét chi trả kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, một số gia đình thuộc diện được hỗ trợ đã sửa chữa, làm nhà mới nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Kiến nghị nêu trên phản ánh việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là các hộ gia đình người có công với cách mạng hiện nay đã làm xong nhà ở nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. Vấn đề này, UBND tỉnh báo cáo như sau:

 

- Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số  09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND (Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến thẩm tra tại văn bản số 2249/LĐTBXH-NCC ngày 12/6/2015).

 

Theo Quyết định này số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là: 1.339 hộ (sau khi đã rà soát lại). Trong số 1.339 hộ, có 163 hộ có tên trong danh sách báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 (làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo của ĐĐBQH là 1.176 hộ (làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn I tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng theo danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau.

 

Về kinh phí thực hiện, tỉnh Bắc Kạn đã được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng để hỗ trợ nhà ở cho 163 hộ theo danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình này.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà sẽ được hỗ trợ kinh phí khi ngân sách trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương rất hạn hẹp). Vấn đề này UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh Phê duyệt, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra theo quy định.

 

3. Cử tri Lý Hữu Sơn, thôn Bản Cháo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới phản ánh: Việc thi công cầu Nà Hoáng, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới gây ngập úng hoa màu của người dân. Đề nghị xem xét, khắc phục.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Theo ý kiến cử tri kiến nghị tại lý trình Km25+200 là cống tròn kép F100 thuộc lưu vực cánh đồng Yên Cư, khi mưa lũ nhất là sau vụ gặt, toàn bộ rơm rạ tràn về gây tắc cống làm ngập khu vực thượng lưu cống. Ngày 12/8/2016 đoàn kiểm tra bão lụt liên ngành đã thống nhất cho chủ trương xử lý bằng cách nạo vét toàn bộ lòng cống để khơi thông dòng chảy. Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý đường sở tại thực hiện hoàn chỉnh công việc nạo vét trên.

 

4. Cử tri Ma Văn Thái, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới phản ánh, hiện nay Công ty TNHH Phúc Lộc khai thác cát trên dòng Sông Cầu không đúng theo chỉ giới cho phép, gây sạt lở bờ sông mất diện tích đất sản xuất của người dân. Đề nghị kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Ngày 23/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Chợ Mới và UBND xã Thanh Bình, kiểm tra khu vực khai thác cát sỏi tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới để xác minh phản ánh của cử tri.

 

Kết quả kiểm tra thực địa khu vực cát sỏi xã Thanh Bình của Công ty TNHH Phúc Lộc cho thấy tại thời điểm kiểm tra mỏ không hoạt động khai thác. Vị trí Công ty đã khai thác đúng vị trí ranh giới mỏ được cấp phép, không có hiện tượng sạt lở bờ sông mất diện tích đất sản xuất của người dân như ý kiến cử tri đã phản ánh.

 

5. Cử tri xã Mai Lạp phản ánh: Hiện nay, tuyến đường liên xã Mai Lạp – Quang Thuận đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và giao thương hàng hóa. Đề nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Tuyến đường Mai Lạp - Quang Thuận nối giữa huyện Chợ Mới và  huyện Bạch Thông đã được dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011 -2015. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội, nguồn vốn đầu tư công đã cắt giảm. Hiện nay việc cân đối nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho tuyến đường trên rất khó khăn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Bạch Thông bố trí vốn để bảo trì duy tu sửa chữa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.

 

6. Cử tri Đặng Nguyên Minh, thôn Nà Luống, xã Như Cố, huyện Chợ Mới phản ánh, đất của người dân ở thôn Nà Luống sử dụng ổn định từ năm 1964, tuy nhiên từ năm 1993 (cắm mốc ranh giới 364) đến nay thuộc xã Bình Văn quản lý. Do đó, từ năm 1993 đến nay, người dân của thôn Nà Luống và xã Bình Văn liên tục xảy ra tranh chấp đất rừng, đất ruộng và đất soi bãi, dẫn đến người dân thôn Nà Luống không còn đất sản xuất, canh tác. Hiện nay, việc tranh chấp đất của người dân giữa thôn Nà Luống và xã Bình Văn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong thôn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm.

 

Trả lời:


Ngày 11/8/2016, giữa xã Như Cố và xã Bình Văn đã tổ chức hội nghị hiệp thương, hiệu chỉnh về tuyến địa giới hành chính giữa 2 xã và phần đất các hộ dân thôn Nà Luống đang sử dụng, đang canh tác thuộc xã Bình Văn quản lý. Tuy nhiên buổi hiệp thương không thống nhất được. Do đó đã lập biên bản để báo cáo cấp trên xem xét giải quyết (dự kiến Sở Nội vụ sẽ phối hợp với UBND huyện Chợ Mới giải quyết dứt điểm trong tháng 9 năm 2016).

 

7. Cử tri thôn Nà Pài, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới đề nghị: Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa xã Mai Lạp và thôn Nà Pài, xã Thanh Mai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để ổn định cuộc sống.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Để giải quyết vấn đề này, ngày 23/8/2016 giữa 2 xã Thanh Mai và xã Mai Lạp đã tổ chức hội nghị hiệp thương và kiểm tra thực địa để thực hiện việc hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa 2 xã Mai Lạp và Thanh Mai từ điểm đặc trưng số 8 đến điểm đặc trưng số 15, tại đỉnh đồi cao 374,8m đến ngã 3 Suối (Khuổi Dần - Khuổi Máy). Tại hội nghị hiệp thương và qua quá trình đi thực địa 2 xã đã thống nhất hiệu chỉnh tuyến đường địa giới hành chính cho đúng theo thực trạng quản lý.

 

8. Cử tri Hoàng Văn Trung, thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đề nghị: Sớm giải quyết việc tranh chấp địa giới hành chính 364 giữa thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ và thôn Phiêng Luông, xã Thanh Mai.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Ngày 22/8/2016 giữa 2 xã Thanh Mai và xã Nông Hạ đã tổ chức hội nghị hiệp thương và tiến hành đi thực địa để khảo sát phục vụ việc hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa 2 xã Nông Hạ và Thanh Mai từ điểm đặc trưng số 5 đến mốc 3X.66 giữa thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ và thôn Phiêng Luông, xã Thanh Mai. Tại hội nghị hiệp thương và quá trình đi thực địa 2 xã đã thống nhất hiệu chỉnh đường địa giới hành chính cho phù hợp với thực tế quản lý và sử dụng.

 

9. Cử tri Lường Đình Hùng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới đề nghị: Tăng cường giám sát chặt chẽ, nghiêm túc công tác tuyển dụng công chức, viên chức và công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng đối với các thí sinh dự thi.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

- Trong những năm qua việc tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh thực hiện theo hình thức xét tuyển. Căn cứ  vào Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh thành lập Ban giám sát tuyển dụng tại nơi làm việc của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức về thực hiện các quy định về tổ chức kỳ thi, về hồ sơ, tiêu chuẩn và điều kiện của người dự thi; về thực hiện quy chế và nội quy thi tuyển, xét tuyển. Để công tác tuyển dụng công chức, viên chức trong thời gian tới chặt chẽ hơn nữa, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố làm tốt các công tác kiểm tra, giám sát các bước thực hiện quy trình tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi tuyển, xét tuyển góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

- Thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện đúng theo quy định Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Ngày 15/4/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 532/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở các quy định của pháp luật việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện công khai, minh bạch và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời gian tới Sở Nội vụ sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các kỳ tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện đúng theo quy định.

 

10. Cử tri Tạ Xuân Bắc, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đề nghị: UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thị trấn Chợ Mới để nâng thị trấn lên Thị xã Chợ Mới theo lộ trình.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Theo Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 14/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020, tại điểm b, khoản 1, Mục IV- Phương hướng tổ chức phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ, nêu: “Thị xã Chợ Mới, được nâng cấp từ thị trấn Chợ Mới thành Thị xã Chợ Mới vào năm 2015 và là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Nam tỉnh; quy mô dân số đạt 10 nghìn người vào năm 2020”. Tuy nhiên do quy mô dân số chưa đạt quy định, nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2011-2015 hạn hẹp, vì vậy thị trấn Chợ Mới chưa được nâng cấp thành Thị xã Chợ Mới theo quy hoạch.

 

Hiện nay UBND tỉnh đang lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua), trong đó dự kiến nâng cấp thị trấn Chợ Mới lên thành Thị xã Chợ Mới trong giai đoạn 2020-2030.

 

Tác giả: 
Sign In