Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 11/01/2016  )

 

1. Cử tri Trần Văn Kim, xã Tân Sơn phản ánh: Ông Triệu Đức Tài vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng đã thụ án xong và trở về địa phương nhưng hiện nay tang vật vụ án (gỗ) chưa được chuyển về kho bảo quản mà vẫn để tại hiện trường có nguy cơ bị hư hỏng. Đề nghị sớm có phương án xử lý tang vật.


Trả lời: (Tại văn bản số 78/UBND-VP ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới)


Căn cứ Quyết định số 02 ngày 12/12/2012 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới về xử lý vật chứng; căn cứ Biên bản trả lại tài sản giữa Công an huyện và UBND huyện Chợ Mới đối với vật chứng là các cây gỗ bị chặt hạ trong vụ Triệu Tài Đức vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; UBND huyện Chợ Mới đã bàn giao toàn bộ số gỗ cho UBND xã Tân Sơn quản lý.

 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 3149/HDLN-CA-VKSND-TAND-CCKL-STP-CTHADS ngày 11/12/2012 của Công an – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân – Chi cục Kiểm lâm – Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn về việc thu nhập, bảo quản, xử lý vật chứng là gỗ trong vụ án hình sự quy định tại Điều 175 Bộ Luật hình sự; UBND huyện đang chỉ đạo thực hiện các bước xử lý vật chứng theo quy định.

 

2. Cử tri Đặng Văn Đệ, xã Mai Lạp và cử tri Trần Văn Kim, xã Tân Sơn đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã vì hiện nay trụ sở rất hẹp không đủ phòng làm việc.


Trả lời: (Tại văn bản số 78/UBND-VP ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới).


Việc xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các xã được huyện quan tâm, tuy nhiên hiện nay nguồn vốn hạn hẹp chưa đầu tư xây dựng được công trình trụ sợ làm việc xã Mai Lạp và xã Tân Sơn. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 8 xã chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, gồm: Bình Văn, Tân Sơn, Quảng Chu, Mai Lạp, Cao Kỳ, Nông Hạ, Thanh Bình, Yên Đĩnh; UBND huyện Chợ Mới đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 

3. Cử tri Đặng Văn Đệ, xã Mai Lạp đề nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ làm nhà cho người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình người có công.


Trả lời: (Tại văn bản số 78/UBND-VP ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới).


Việc thực hiện hỗ trợ làm nhà cho người có công theo quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và triển khai thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Chính phủ và của tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 27/30 nhà trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội. Đối với các hộ nằm ngoài danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội phải chờ nguồn kinh phí mới triển khai thực hiện.

 

4. Cử tri Nguyễn Minh Đức, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm đất rừng của Công ty Hoàng Long (giao cho nhân dân nhưng hiện nay UBND tỉnh lại giao phần đất đó cho Công ty Đa Phương theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh về việc cho thuê, giao đất trồng rừng và chăm sóc bảo vệ tại 03 xã Cao Kỳ, Hòa Mục, Tân Sơn


Trả lời: (Tại văn bản số 193/STNMT-TTr ngày 09/3/2015 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn)


Về việc giải quyết đất đai đối với Công ty cổ phần Hoàng Long.

 

Công ty cổ phần Hoàng Long đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án tại các xã Tân Sơn, Hòa Mục, và Cao Kỳ huyện Chợ Mới. Tuy nhiên, do Công ty sử dụng đất không hiệu quả, tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiên độ ghi trong dự án đầu tư và UBND tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng đã cấp. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 15/11/2012, số 2207/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Hoàng Long để giao cho UBND xã Tân Sơn, Cao Kỳ, Hòa Mục huyện Chợ Mới quản lý theo quy định của Luật đất đai. Như vậy, đất đai sau khi đã thu hồi thuộc quyền quản lý của các xã nêu trên.

 

Về việc giao đất cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương.

 

Thực hiện nhiệm vụ đầu tư, phát triển kinh tế lâm nghiệp theo chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư có đủ điều kiện, năng lực để đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương là doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư; vị trí đất đai nhà đầu tư lựa chọn để thực hiện dự án là quỹ đất UBND tỉnh đã thu hồi từ Công ty cổ phần Hoàng Long giao cho UBND các xã Tân Sơn, Cao Kỳ, Hòa Mục quản lý.

 

Được sự nhất trí, đồng thuận của chính quyền địa phương, UBND tỉnh, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương đã tiến hành khảo sát và lập dự án “Trồng rừng và chăm sóc rừng tại huyện Chợ Mới”, dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn chủ trì tổ chức thẩm định theo quy định và được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13121000009 ngày 07/11/2014. Về hồ sơ đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới, UBND các xã nơi có đất tổ chức thẩm tra hồ sơ đất đai theo quy định. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 16/12/2014, giao 1.076 ha đất lâm nghiệp do UBND xã Tân Sơn, Cao Kỳ đang quản lý cho nhà đầu tư (Diện tích đất hộ dân đang bao chiếm đã rà soát, không giao cho nhà đầu tư).

 

Riêng đối với địa bàn xã Hòa Mục, nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thành việc rà soát và lập hồ sơ xin giao đất theo dự án đầu tư, nên chưa thực hiện giao đất, cho thuê đất.

 

Căn cứ các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy: Việc UBND tỉnh quyết định giao đất cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương để thực hiện dự án trồng rừng và chăm sóc rừng tại địa bàn huyện Chợ Mới là phù hợp với chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh và năng lực của nhà đầu tư; về trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất được các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền địa phương nơi có đất tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

 

Dự án trồng rừng và chăm sóc rừng của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương tại các xã trên, khi đi vào hoạt động sẽ tăng độ che phủ của rừng, cung cấp nguyên liệu tại chỗ cho nhà máy chế biên gỗ của địa phương, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu ngân sách cho địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Chợ Mới, UBND các xã  trong vùng dự án và các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng với tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

 

--------------------------------------------

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In