Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chợ Mới trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 11/01/2016  )

 

1. Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, thôn Chà Lấu, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới đề nghị ngành chức năng chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp khơi thông cống rãnh tuyến đường liên xã Bình Văn – Yên Hân – Yên Cư (đoạn qua UBND xã Yên Hân). Hiện nay, đoạn đường không có cống thoát nước, khi trời mưa gây ngập úng, nước tràn vào ruộng của người dân.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Đoạn đường qua UBND xã Yên Hân thuộc Km 23- Km24, ĐT 256, với đặc điểm địa hình có độ dốc dọc lớn rãnh đất hai bên đường chưa đủ khả năng thoát hết nước nên khi trời mưa to, nên nước thường bị chảy dồn về phía chân dốc tràn vào ruộng của người dân. Để khắc phục tình trạng nêu trên, tháng 8 năm 2014 Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên từ Km23 – Km24 (đoạn qua cổng UBND xã Yên Hân);

 

Tại vị trí Km23+200 (đối diện cổng trường PTTH Yên Hân), đã có 01 cống thoát nước ngang nằm dưới hệ thống rãnh mới được đầu tư xây dựng, kết hợp với hệ thống mương thủy lợi thường xuyên dẫn nước về cánh đồng bên phải tuyến phục vụ tưới tiêu. Để hạn chế nước chảy vào ruộng hộ ông Nguyễn Thanh Sơn, đơn vị đang nhận đặt hàng quản lý, bảo trì đoạn tuyến (Hạt QLĐB6 – Công ty CP QL&XDGT Bắc Kạn) đã cho cậy bỏ tấm đan đậy nắp mương thủy lợi, nhằm tăng lượng nước chảy vào mương thủy lợi. Khi đó, lượng nước chảy trực tiếp vào ruộng hộ ông Nguyễn Thanh Sơn giảm đi và sự ảnh hưởng xấu tới việc canh tác sẽ được hạn chế.

 

2. Cử tri Hà Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Yên Cư và Nông Thanh Đồng, Chủ tịch UBND xã Yên Hân, huyện Chợ Mới phản ánh: Việc báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thường thấp hơn nhiều so với giá thực tế khi thực hiện các công trình XDCB thuộc Chương trình nông thôn mới, nên các xã rất khó khăn trong quá trình thực hiện. Đề nghị xem xét, thông báo giá phù hợp với giá thực tế.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Sở Xây dựng thực hiện trên cơ sở kết hợp Sở Tài Chính, phòng Công Thương, phòng Tài Chính các huyện, thị xã tổ chức khảo sát giá thị trường do các tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp theo tinh thần tại điểm a, khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mặt khác, việc công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng là công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp tại trung tâm các huyện, thị xã ở mức tối đa (trung tâm các huyện được hiểu là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị trấn huyện lỵ), làm cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo cho việc lập đơn giá xây dựng công trình.

 

Đối với các công trình XDCB thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết được triển khai thực hiện tại các xã (không thuộc địa giới hành chính trung tâm các huyện, thị xã) thì Chủ đầu tư  (UBND xã) phải xác định địa điểm xây dựng công trình, tổ chức khảo sát nguồn cung cấp vật liệu và tính giá vật liệu đến hiện trường công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp một số loại vật liệu xây dựng tại địa phương như xi măng, sắt, thép… có giá bán thực tế cao hơn mức giá công bố của Sở Xây dựng thì Chủ đầu tư xác định giá vật liệu xây dựng trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của Bộ Tài chính của cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng cộng thêm cước vận chuyển vật liệu từ cơ sở cung cấp đến hiện trường công trình.

 

3. Cử tri Trịnh Văn Ứng, thôn Chà Lấu, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới đề nghị:


a. Có lộ trình bố trí kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực tại xã Yên Hân để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân và phát huy hiệu quả vốn đầu tư.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới chỉ có trạm Y tế xã, không có phòng khám đa khoa khu vực xã Yên Hân. Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng khang trang và đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Còn ở trong khu vực có phòng khám đa khoa khu vực Yên Cư, huyện Chợ Mới. Phòng khám đa khoa khu vực Yên Cư đã được UBND tỉnh cho lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và được phê duyệt tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, nhưng đến nay chưa có nguồn lực để đầu tư xây dựng.

 

b. Phản ánh: Vừa qua, UBND tỉnh vừa có Quyết định đổi tên thôn “Trà Lấu” (xã Yên Hân, huyện Chợ Mới) thành thôn “Chà Lấu”, gây ảnh hưởng lớn đến giao dịch của người dân, vì các giấy tờ của người dân trước đây đều ghi địa chỉ thôn “Trà Lấu”, nay sử dụng các giấy tờ để giao dịch gặp nhiều khó khăn do địa chỉ thôn không đúng như trước đây. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể đảm bảo quyền lợi của người dân trong giao dịch.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


- Ngày 13/12/2013 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới gửi danh sách thống kê số thôn, tổ dân phố đến Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong danh sách ghi tên thôn là “Chà Lấu” thuộc xã Yên Hân. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại danh sách tên thôn của Ủy ban nhân dân xã Yên Hân gửi Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ngày 10/12/2013 thì tên thôn là “Trà Lấu”.

 

- Đối với vấn đề trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới kiểm tra lại và có văn bản đề nghị xin đính chính lại tên thôn cho đúng với tên gọi thực tế tại địa phương.

 

c. Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Yên Hân – Yên Cư sang xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để thuận lợi cho công tác trồng rừng


Trả lời: (Tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới)


Hiện nay, nguồn vốn của tỉnh, huyện còn hạn hẹp, chưa có nguồn vốn đầu tư cho công trình nêu trên. Vậy, đề nghị UBND các xã tiếp tục đưa danh mục vào kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm để đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên.

 

4. Cử tri xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đề nghị đầu tư làm đường giao thông từ xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đến xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông (đoạn Kéo Phiềng).


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Tuyến đường Quang Thuận - Mai Lạp là đường huyện 49, dài 7,7Km đạt cấp đường GTNT loại A; Do huyện Bạch Thông quản lý đoạn Km 0+00 – Km2+500 và huyện Chợ Mới quản lý đoạn Km 2+500 – Km 7+700. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông nghiên cứu, đề xuất cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

 

  5. Cử tri Ma Văn Hân, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới đề nghị cắm biển báo giao thông xung quanh khu vực cổng trường cấp I, II xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Cổng trường cấp I, II xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới tại lý trình Km 127+390 Quốc lộ 3 do Chi cục Quản lý đường bộ I.4 thuộc Cục Quản lý đường bộ I quản lý. Đối với đề nghị của cử tri Ma Văn Hận, Sở GTVT sẽ có ý kiến đề nghị Chi cục quản lý đường bộ I.4 kiểm tra và bổ sung biển báo giao thông theo quy định.

 

6. Cử tri Vũ Xuân Lộc, lâm trường Thanh Mai, huyện Chợ Mới đề nghị ngành Y tế quan tâm cung cấp trang thiết bị y tế sử dụng cho công tác sơ cứu ban đầu, hiện nay trang thiết bị còn rất thiếu thốn.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành và các dự án tài trợ, ngành y tế đã được đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hỗ trợ cho công tác KCB thuộc tất cả các tuyến từ tỉnh đến xã và có thể khẳng định cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị hàng năm từ các nguồn vẫn còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, trang thiết bị đòi hỏi ngày càng mới và hiện đại, chính vậy việc bổ sung trang thiết bị y tế cho trạm Y tế các xã là rất cần thiết mà hiện nay thực sự chưa đáp ứng. Vấn đề này ngành y tế sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo cấp trên để từng bước khắc phục.

 

7. Cử tri Đặng Thanh Phúc, thôn Khuổi Vẹt, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới đề nghị có phương án cấp điện cho thôn Khuổi Vẹt, xã Thanh Mai.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Qua kiểm tra, xã Thanh Mai không có thôn Khuổi Vẹt, mà chỉ có thôn Khuổi Rẹt. Nếu đúng là thôn do cử tri kiến nghị, thì thôn Khuổi Rẹt, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới đã được ngành điện lập và phê duyệt thiết kế cấp điện từ tháng 01 năm 2014, công trình này nằm trong Dự án đưa điện về các thôn bản chưa có điện của Tỉnh (giai đoạn 2), dự kiến thực hiện vào năm 2015.

 

8. Cử tri Nông Thanh Thụ, thôn Nà Pài, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới phản ánh thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách cho học sinh sinh viên còn nhiều phiền hà, đề nghị giảm bớt thủ tục để người dân được vay vốn dễ dàng hơn.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn thực hiện cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về hồ sơ thủ tục thực hiện theo đúng quy định.

 

9. Cử tri Phùng Đức Doanh, Chủ tịch UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới phản ánh hiện nay xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới có 16 hộ dân có đất tại lòng hồ Tân Minh chưa được đền bù. Đề nghị cấp có thẩm quyền rà soát và bồi thường.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Thực hiện Quyêt định số: 1909/QĐ- UBND ngày 8/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dự án nâng cấp hồ Tân Minh xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới.  UBND huyện Chợ Mới  đã thực hiện việc  sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Tân Minh xã Thanh Vận. Khi thực hiện UBND huyện đã bồi thường xong cho các hộ dân có đất bị thu hồi để làm đường công vụ.

 

UBND huyện chỉ cải tạo, sửa chữa thân đập, giữ nguyên cao trình dâng nước, không ảnh hưởng gì đến lòng hồ, hồ Tân Minh có từ thời kỳ hợp tác xã, nên UBND huyện không bồi thường về đất dưới lòng hồ

 

10. Cử tri xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới đề nghị Công an tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm 2 vụ đánh bạc tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Trong thời gian qua, tệ nạn cờ bạc tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động lưu động gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh triệt phá. Trước tình hình đó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Chợ Mới chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá; kết quả: trong năm 2014 đã phát hiện, xử lý 03 vụ đánh bạc = 14 đối tượng; thu giữ tiền 3.040.000đ (ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng); xử phạt hành chính 09 đối tượng = 12.000.000đ (mười hai triệu đồng).


          Riêng tại thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh, hồi 12h00  ngày 01/11/2014, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với Công an xã Yên Đĩnh bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm 05 đối tượng thu giữ 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 04 quân bằng tre (một mặt để trắng, một mặt bôi đen) và tiền 1.570.000đ (một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng), Công an huyện Chợ Mới đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

          Hiện nay tình hình ANTT nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn xã Yên Đĩnh cơ bản được ổn định.

 

11. Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, thôn Nà Pài, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới phản ánh: Người dân thôn Nà Pài thực hiện mua thẻ BHYT tự nguyện, đã nộp tiền mua thẻ nhưng đến nay chưa được cấp thẻ, đề nghị sớm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo BHXH huyện Chợ Mới kiểm tra, rà soát. Kết quả: tại thôn Nà Pài, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới có duy nhất 01 trường hợp tham gia BHYT tự nguyện là ông: Vũ Đình Cừ, sinh ngày 15/8/1960, đăng ký tham gia BHYT tự nguyện ngày 25/4/2014 thông qua đại lý thu là Bưu điện huyện Chợ Mới, thời hạn sử dụng thẻ từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2015. Ngày 15/5/2014, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đã in xong và bàn giao thẻ BHYT của ông Cừ cho Bưu điện huyện Chợ Mới.

 

12. Cử tri Nông Thanh Đồng, Chủ tịch UBND xã Yên Cư đề nghị xem xét, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường mầm non Thái Lạo, xã Yên Cư. Hiện nay, trường phải học nhờ ở hội trường thôn.


Trả lời: (Tại văn bản số 175/BC/UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới)


Theo thống kê dân số trong độ tuổi học Mầm non (0-5 tuổi) tại thôn Thái Lạo, xã Yên Cư cụ thể như sau: 0 tuổi có 02 trẻ; 1 tuổi có 01 trẻ; 2 tuổi có 01 trẻ, 3 tuổi có 06 trẻ, 4 tuổi 03 trẻ; 5 tuổi có 0 trẻ. Tổng số: 13 trẻ.

 

Theo Điểm b, c Khoản 1 Điều 13 Điều lệ trường Mầm non thì điều kiện để mở lớp mẫu giáo phải có tối thiểu 10 trẻ đối với mẫu giáo 3 tuổi, tối thiểu 12 trẻ đối với mẫu giáo 4 tuổi, tối thiểu 16 trẻ đối với mẫu giáo 5 tuổi.

 

Theo nguyện vọng của nhân dân thôn Tháo Lạo, xã Yên Cư năm học 2014 – 2015, Phòng GD – ĐT đã xin chủ trương mở 01 lớp mẫu giáo 3 tuổi tại điểm trường Thái Lạo. Tuy nhiên, với số lượng trẻ hiện tại sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục duy trì lớp học tại điểm trường Thái Lạo trong nhiều năm tiếp theo. Vì vậy, huyện chưa đầu tư xây dựng lớp học tại điểm trường Thái Lạo mà chỉ tạm thời mở lớp khi chưa có đủ điều kiện về số lượng trẻ.

 

13. Cử tri Hà Văn Trương, thôn Bản Pá, xã Thanh Mai đề nghị xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ bị ghi sai họ tên, địa chỉ, thời hạn sử dụng trên địa bàn xã Thanh Mai.


Trả lời: (Tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới)


Năm 2012 – 2013, thực hiện dự án đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhận và thẩm định hơn 87.000 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, do số lượng hồ sơ quá nhiều trong quá trình in giấy xảy ra nhầm lẫn là không tránh khỏi.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổng hợp các sai sót và nộp giấy chứng nhận về UBND huyện thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để chỉnh sử theo quy định.

 

Để thống nhất chỉnh sửa những sai sót trong quá trình in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có công văn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn báo cáo cụ thể theo mẫu và tổng hợp gửi về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để xử lý. Đối với các hộ có sai sót cần giải quyết đề vay vốn ngân hàng, đề nghị các hộ mang trực tiếp giấy chứng nhận xuống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để chỉnh sửa theo quy định.

 

- Về thời hạn sử dụng đất: Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn sử dụng thì các hộ giữ nguyên giấy chứng nhận đó để sử dụng, thời hạn sử dụng đất nghiễm nhiên được cộng thêm 50 năm kể từ ngày hết hạn, giấy chứng nhận đó vẫn có giá trị khi thế chấp tại ngân hàng, khi chuyển quyền, tặng cho.

 

14. Cử tri Trịnh Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Bản Mộc, xã Yên Hân đề nghị UBND huyện phối hợp với UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi Mồ Côi Thắm Làng, xã Yên Hân. Tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và thất thoát nguồn tài nguyên, cử tri đã kiến nghị nhiều lần những chưa có biện pháp ngăn chặn.


Trả lời: (Tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới)


UBND huyện vẫn thường xuyên chỉ đạo tổ công tác liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác vàng trái phép. Trong năm đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đã lập biên bản tháo dỡ 10 lán trại và một số lán trại đã yêu cầu cá nhân từ tháo dỡ. Tuy nhiên, việc khai thác vàng trái phép vẫn chưa xử lý dứt điểm được vì một số lý do sau:

 

-         Điểm khai thác vàng trái phép ở trong hang và trên núi

 

-         Thông tin liên lạc nhanh gọn.

 

-         Người khai thác vàng trái phép là người địa phương

 

-         Phương tiện khai thác vàng trái phép gọn nhẹ, cơ động, dễ vận chuyển.

 

* Để hạn chế tối đa việc khai thác vàng trái phép, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các nội dung sau:

 

+ UBND xã Yên Hân, Bình Văn thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời việc khai thác vàng trái phép và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép theo quy định.

 

+ Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, không khai thác vàng trái phép.

 

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND xã trong việc thực hiện Chỉ thị số 08 – CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn.

 

15. Cử tri Lê Phúc Thâm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hân đề nghị tiếp tục thực hiện dự án cải tạo cơ sở hạ tầng và bố trí đất sản xuất để người dân có điều kiện tái định cư tại dự án khu dân cư Tát Vạ - Đán Đeng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, không có đất sản xuất cho người dân, dự án không phát huy được hiệu quả.


Trả lời: (Tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới)


Dự án Bố trí sắp xếp dân cư khu Tát Vạ - Đán Đeng xã Yên Hân thực hiện từ năm 2005 – 2010 đã kết thúc. Dự án bố trí sắp xếp được 14/38 hộ tại khu Tát Vạ, về cơ sở hạ tầng đã đầu tư xây dựng đường giao thông, mương dẫn nước, nhà đa năng tại khu Tát Vạ. Đến nay, nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp thì hàng năm UBND xã Yên Hân cần có kế hoạch, lập dự toán các hạng mục công trình cần sửa chữa, nâng cấp gửi về UBND huyện để xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Đối với đất sản xuất tại khu Tát Vạ các diện tích đất ruộng hiện có, đất thổ cư, đất vườn, đất bằng có khả năng khai hoang, đất lâm nghiệp đã chia và giao hết diện tích cho 14 hộ nay không còn diện tích đất để giao tiếp. Tuy nhiên, trong vùng dự án hiện nay còn nhiều diện tích đất lâm nghiệp do xã quản lý chưa giao cho dân, trường hợp các hộ dân ở Tát Vạ có nhu cầu về đất sản xuất thì UBND xã Yên Hân tự cân đối xem xét tiếp tục giao đất cho nhân dân để có đất sản xuất ổn định lâu dài

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In