Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 12/02/2020  )

Cử tri Vũ Như Hội, UBND xã Nông Hạ đề nghị đầu tư xây dựng trung tâm giống cây trồng trên địa bàn xã để nghiên cứu nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp cho người dân.

Trả lời: UBND huyện Chợ Mới tiếp thu ý kiến của cử tri. Tuy nhiên việc đầu tư xây dựng trung tâm giống cây trồng trên địa bàn xã để nghiên cứu nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp cho người dân phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh. Do vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. (Văn bản số 154/UBND-VP ngày 10/02/2020 của UBND huyện Chợ Mới)

Tác giả: 
Sign In