Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 23/03/2018  )

1. Cử tri Hoàng Văn Quốc, thôn Nà Đao, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: Tháng 8/2016, ông đã có đơn đề nghị quy tập mộ liệt sỹ ông Hoàng Văn Hạp từ thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn về quê nhà xã Cư Lễ, huyện Na Rì nhưng đến nay chưa được trả lời. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Liệt sỹ Hoàng Văn Hạp được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngân Sơn từ ngày 27/7/1964. Đề nghị gia đình liệt sỹ Hoàng Văn Hạp liên hệ trực tiếp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Ngân Sơn để được hướng dẫn làm các thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê nhà. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Ngân Sơn sớm xem xét giải quyết đề nghị của gia đình theo quy định.

2. Cử tri Sằm Thị Xuyên, thôn Xưởng Cưa, xã Lam Sơn, huyện Na Rì đề nghị: Đầu tư nâng cấp đoạn đường từ xã Côn Minh đến thị trấn Yến Lạc để thuận lợi cho phát triển kinh tế của nhân dân.

Trả lời:

Đoạn tuyến QL3B từ xã Côn Minh đến thị trấn Yến Lạc (Km18+600 – Km56+00) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – cửa khẩu Pò Mã. Dự án đã được triển khai thi công từ năm 2010, tuy nhiên thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, dự án phải dừng, giãn tiến độ và chỉ thi công đoạn đèo Áng Toòng (từ 1+500 – Km18+600). Sau đó Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh phân kỳ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – cửa khẩu Pò Mã (Km0+00 – Km66+600) thành 2 giai đoạn, giai đoạn 2 gồm đoạn tuyến từ xã Côn Minh đến thị trấn Yến Lạc (hiện tại đang dừng thi công). Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án. Sau khi dự án được bố trí vốn sẽ tiếp tục triển khai thi công theo phân kỳ đầu tư được duyệt.

3. Cử tri Hoàng Văn Khoa, thôn Bản Diếu, xã Lam Sơn, huyện Na Rì phản ánh: Năm 2011, khi xây dựng đường quốc lộ 3B từ năm 2011 (đoạn gần trường cấp I, II xã Lam Sơn) nhà nước đã đền bù cho các hộ dân nhưng chưa đủ số tiền bồi thường tính theo diện tích đất, các hộ đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.

Trả lời:

UBND huyện Na Rì đã có Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 về việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng QL3B đoạn qua xã Lam Sơn. Ngày 01/4/2011, các hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đã thu hồi, trong đó có gia đình ông Hoàng Văn Khoa (được bồi thường với tổng số tiền là 12.076.800 đồng).

Hiện nay dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – cửa khẩu Pò Mã đang phải dừng giãn, tiến độ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Trong thời gian tới giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, thống kê thực tế các diện tích tiếp tục thu hồi và việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định.

4. Cử tri Hoàng Thị Tuyên, thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: Hiện trong thôn còn 14 hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng do trùng chéo giữa diện tích đất rừng của Lâm trường với người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm rà soát, giải quyết dứt điểm để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; Cử tri Hoàng Thị Loan, thôn Bản Pò, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: Hiện một số hộ dân trong thôn có diện tích đất rừng trùng chéo với đất của Lâm trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

Đối với các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Na Rì, UBND xã Cư Lễ, đơn vị tư vấn thi công xác định ranh giới sử dụng đất giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và các chủ sử dụng đất giáp ranh. Kết quả rà soát:

- Tại thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ có 14 hộ dân cần xác định ranh giới diện tích đất rừng trùng chéo với đất của Lâm trường trong đó 08 hộ dân có đất lâm nghiệp nằm ngoài khu đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất (theo chương trình dự án 3PAD do Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc lập năm 2011), còn 06 hộ dân (Vi Văn Tằng, Hoàng Văn Đại, Vi Văn Học, Nông Thị Duyên, Hoàng Văn Tình, Vi Văn Nhọi) có đất lâm nghiệp nằm trong khu đất của Công ty lâm nghiệp đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2009. Đối chiếu với quy định hiện hành thì 06 hộ dân này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

- Đề nghị cử tri Hoàng Thị Loan, thôn Bản Pò, xã Cư Lễ, huyện Na Rì có ý kiến cụ thể hộ gia đình nào có diện tích đất trùng chéo vì qua rà soát cơ quan chức năng chưa phát hiện có diện tích trùng chéo tại thôn Bản Pò, xã Cư Lễ.

 

Tác giả: 
Sign In