Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 30/09/2019  )

1. Cử tri Triệu Văn Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư, huyện Na Rì phản ánh: Tỉnh Lạng Sơn có một số thôn giáp ranh với Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tình trạng một số hộ dân của tỉnh Lạng Sơn (vùng giáp ranh) xâm canh trên đất của xã Kim Lư. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với tỉnh Lạng Sơn rà soát, sáp nhập một số thôn vùng giáp ranh giữa hai tỉnh cho phù hợp với thực tiễn nhằm khắc phục tình trạng xâm canh như hiện nay.

Trả lời:

Ngày 05/4/2018, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và các thành phần liên quan kiểm tra, xác minh thực địa khu vực giáp ranh giữa xã Kim Lư, huyện Na Rì và xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra, xác minh, đoàn công tác nhận thấy: Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364 tại khu vực này có 11 hộ dân có hộ khẩu tại thôn Khuổi Màn và Khuổi Luông, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đang canh tác. Tổng diện tích khu vực các hộ gia đình có hộ khẩu tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn canh tác trên địa giới hành chính của xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là 548,5 ha. Qua quá trình xác minh thực địa và trao đổi, thảo luận, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và các thành phần liên quan thống nhất giữ nguyên đường địa giới hành chính được lập theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364, không hiệu chỉnh. Việc các hộ gia đình cá nhân thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đang canh tác tại khu vực trên không trái quy định pháp luật và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn không có nhà và đất thổ cư tại khu vực này, do đó không đồng ý chuyển khẩu về tỉnh Bắc Kạn.

2. Cử tri Hoàng Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư, huyện Na Rì đề nghị: Đổi biển tên cầu Hát Deng 2 thành cầu Kim Lư cho đúng với tên địa phương.

Trả lời:

Hạng mục xây dựng cầu Hát Deng 2 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa Khẩu Pò Mã (Km00 - Km66+600) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tên cầu cũng như hồ sơ thiết kế từ khi lập dự án, toàn bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công được lưu giữ tại Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý liên quan, đồng thời được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý cầu trên toàn quốc, do vậy không đổi được tên biển tên cầu theo đề nghị của cử tri. Tuy nhiên, đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tham mưu, có văn bản đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ I.1 (Bộ Giao thông Vận tải) nghiên cứu, xem xét đặt biển phụ cho cầu Hát Deng 2.

3. Cử Tri Hoàng Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư, huyện Na Rì đề nghị: Sớm phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới để địa phương có cơ sở thực hiện đảm bảo kịp thời.

Trả lời:

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020. Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 

Tác giả: 
Sign In