Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/07/2017  )

 

1. Cử tri Hứa Văn Quy, thôn Nà Cà, xã Dương Sơn, huyện Na Rì phản ánh: Trạm bơm nước tại thôn Nà Cà, xã Dương Sơn thường xuyên bị hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn kiểm tra, sửa chữa trạm bơm nước để đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Công trình Trạm bơm điện Nà Cà, xã Dương Sơn được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý, khai thác tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 28/7/2016. Do công trình được thiết kế không đồng bộ nên trong quá trình quản lý vận hành thường xuyên bị hỏng hóc; Công ty bảo dưỡng, sửa chữa nhiều lần nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên không xử lý được triệt để. Hiện nay, Công ty đã kiểm tra và lập kế hoạch huy động nguồn vốn để để khắc phục, sửa chữa công trình đảm bảo cấp nước vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

 

2. Cử tri Triệu Văn Chỉ, thôn Nà Giàng, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị có giải pháp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giống và vật tư nông nghiệp bồi thường thiệt hại khi cung cấp giống không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho người dân.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng gây thiệt hai cho người dân. Qua kiểm tra theo dõi, các cơ quan chức năng khi phát hiện các Công ty cung ứng giống cây trồng vi phạm các quy định như: việc đưa giống cây trồng chưa được công nhận là giống cây trồng chính vào sản xuất và không tuân thủ các quy định tại khoản 1, Điều 8, Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; kinh doanh giống hết hạn sử dụng, giống cây trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống cây trồng chưa được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống cây trồng nông, lâm nghiệp mới  thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định như: Đền bù thiệt hại cho người dân; xử phạt vi phạm hành chính, buộc chuyển mục đích hoặc tiêu hủy giống cây trồng…

 

Ngoài ra các Công ty vi phạm quy định về quản lý giống còn phải đền bù thiệt hại cho người dân. Căn cứ đền bù là Hóa đơn bán hàng của đơn vị với người dân.

 

3. Cử tri Hoàng Thanh Quyết, thôn Rầy Ỏi, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, mất mùa bằng kinh phí hoặc nguồn vật chất khác, không nên hỗ trợ hạt giống rau như hiện nay.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh được UBND huyện Na Rì triển khai thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, dịch bệnh; về nguồn kinh phí: Cấp xã căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương và mức độ thiệt hại để chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ cho phù hợp, nếu vượt quá khả năng của xã thì tổng hợp báo cáo cấp trên hỗ trợ.

 

Huyện Na Rì không thực hiện hỗ trợ hạt giống rau cho các xã bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đề nghị cử tri nêu cụ thể hộ gia đình nào được hỗ trợ giống rau và từ cá nhân, tổ chức nào để UBND huyện được biết và làm rõ.

 

4. Cử tri Triệu Văn Chỉ, thôn Nà Giàng, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị xem xét hiệu chỉnh ranh giới giữa xã Dương Sơn và xã Quang Phong khi triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ vì hiện nay có 11 hộ gia đình trước đây thuộc thôn Nà Giàng, xã Dương Sơn nhưng sau khi hiệu chỉnh địa giới theo 364 lại thuộc xã Quang Phong; Cử tri Hoàng Văn Thài, thôn Nà Cà, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị xem xét hiệu chỉnh ranh giới giữa xã Dương Sơn và xã Hảo Nghĩa khi triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ vì hiện nay có 3ha đất canh tác của thôn Nà Cà, xã Dương Sơn nhưng thuộc địa phận xã Hảo Nghĩa.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Ngày 15/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2016”. Theo đó, trong thời gian tới Dự án 513 sẽ được triển khai trên địa bàn huyện Na Rì (dự kiến trong tháng 8/2017), thành phố Bắc Kạn (dự kiến trong tháng 4/2018), Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các thành phần liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc địa giới hành chính 364 trên địa địa bàn các xã, phường, thị trấn.

 

5. Cử tri Nguyễn Duy Tư, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Kim Hỷ, huyện Na Rì phản ánh:  Năm 2015, dự án điện lưới quốc gia thuộc chương trình nông thôn mới được triển khai trên địa bàn 02 thôn Nà Ản và Cốc Tém thuộc xã Kim Hỷ. Đến ngày 27/11/2016, một số hộ dân thuộc dự án thiết kế ban đầu đã được sử dụng điện tuy nhiên hiện nay còn một số hộ dân phát sinh thêm không nằm trong dự án được phê duyệt chưa được kéo điện. Đề nghị sớm xem xét lắp đặt đường điện cho các hộ dân phát sinh ngoài dự án. Liên quan đến dự án nêu trên cử tri đề nghị giải quyết việc nợ đọng tiền công của các hộ dân đã làm thuê đào lỗ chôn cột điện để thực hiện dự án.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

- Việc xem xét lắp đặt đường điện cho các hộ dân phát sinh ngoài dự án: Nội dung cử tri phản ánh thuộc dự án đưa điện về các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1. Tuy nhiên, cử tri phản ánh không rõ những hộ nào, khu vực nào nên không rà soát được danh sách cụ thể. Do vậy, đối với những hộ dân đã được chính quyền địa phương cung cấp danh sách có tên trong dự án thì Công ty Điện lực Bắc Kạn đang lập phương án bổ sung; đối với những hộ dân do mới tách hộ, hoặc ở rải rác quá xa, chưa được chính quyền địa phương cung cấp danh sách, không có tên trong dự án thì chưa được bổ sung.

 

- Việc giải quyết việc nợ đọng tiền công của các hộ dân đã làm thuê đào lỗ chôn cột điện để thực hiện dự án: Công ty Điện lực Bắc Kạn ký hợp đồng xây lắp công trình điện với nhà thầu thi công trúng thầu, việc nhà thầu thuê nhân công tại địa phương để xây dựng công trình là do thỏa thuận giữa nhà thầu xây dựng và người lao động địa phương.  Đề nghị cử tri nêu rõ nhà thầu nào thuê nhân công địa phương để Công ty Điện lực Bắc Kạn chỉ đạo thanh toán dứt điểm với người dân.

 

6. Cử tri Hoàng Văn Hinh, thôn Khuổi Chang, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị: Xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ người dân đầu tư hệ thống đường dây dẫn điện đến các nhóm hộ dân thôn Khuổi Chang, xã Dương Sơn do hiện nay các hộ dân tự mua dây dẫn điện, tự kéo điện về nhà quá xa nên không đảm bảo chất lượng và an toàn.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Thôn Khuổi Chang, xã Dương Sơn đã được đầu tư đường điện hạ áp để phục vụ bà con nhân dân, ngành điện đang thực hiện bán điện qua công tơ treo tại đường điện hạ áp của ngành điện, dây sau công tơ về đến nhà do hộ sử dụng tự đầu tư, tuy nhiên có một số hộ ở rải rác, do đó dây sau công tơ về đến nhà khá xa, đề nghị hộ sử dụng điện cải tạo, xây dựng và quản lý đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn khi sử dụng.

 

7. Cử tri Nguyễn Đức Vượng, bác sĩ tại Trạm Y tế xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị: Xem xét tinh giản biên chế tại Trạm Y tế xã vì hiện nay Trạm Y tế xã có 05 biên chế là không cần thiết do chức năng hoạt động của các Trạm hiện nay chủ yếu là phòng bệnh. Đồng thời, bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm y tế cấp xã.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Theo chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế đã được Sở Y tế Bắc Kạn cụ thể hóa tại Quyết định số 324 /QĐ-SYT ngày 22/4/2016, thì nhân lực làm việc tại trạm y tế 05 người là đáp ứng với nhu cầu vị trí việc làm đồng thời cũng phù hợp với định mức biên chế tổi thiểu của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2097 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. Việc tinh giản biên chế trong toàn ngành đã được Sở Y tế chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

 

8. Cử tri Triệu Văn Chỉ, thôn Nà Giàng, xã Dương Sơn, huyện Na Rì đề nghị xem xét tinh giản biên chế và số người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã xuống còn khoảng 17 biên chế là phù hợp do nhiều chức danh cấp xã hiện nay chỉ cần 01 biên chế (như cán bộ văn hóa-xã hội, tư pháp, phó công an xã, văn phòng).

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

- Ngày 21/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện tinh giản biên chế do UBND các huyện, thành phố trình, Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tinh giản biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

 

- Hiện nay Đề án tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đang trong thời gian xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện vào 01/01/2018. Do vậy, trước mắt việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tác giả: 
Sign In