Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Na Rỳ trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/08/2016  )

 

Cử tri Triệu Văn Toán, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Côn Minh, huyện Na Rỳ phản ánh: Một số hộ dân sinh sống trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thực hiện trồng rừng theo các chương trình, dự án như dự án 327, dự án 661 và người dân tự trồng (chủ yếu là cây mỡ) từ năm 2000 trở về trước. Nay người dân không được khai thác để giải quyết vấn đề an sinh và tỉnh cũng chưa có chính sách hỗ trợ, đền bù cho người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người dân sinh sống trong Khu Bảo tồn được quyền khai thác diện tích rừng trồng nêu trên, hoặc có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân.

 

Trả lời:

 

Đối với vấn đề của cử tri nêu trên là chính đáng, do vậy Tỉnh đã có văn bản đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp hướng dẫn khai thác gỗ trong vùng đệm rừng đặc dụng. Tuy nhiên tại Văn bản số 676/TCLN-BTTN ngày 12/5/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc khai thác gỗ rừng trồng trong vùng đệm khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn, chỉ hướng dẫn thủ tục khai thác gỗ rừng trồng theo quy định tại Điều 8 và 9 của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ - Đây là quy định đối với chủ rừng là tổ chức; chưa hướng dẫn cụ thể về thủ tục khai thác đối với hộ gia đình.

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết vấn đề cử tri nêu trên.

 

 

Tác giả: 
Sign In