Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 21/09/2018  )

1. Cử tri Triệu Đức Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vũ Loan, huyện Na Rì phản ánh: Việc quy định mức đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đối với loại công trình như đường ngõ, xóm, nhà văn hóa và khu thể thao thôn với tỷ lệ 70/30 là không phù hợp. Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh quy định mức đóng góp của nhân dân là 20%, nhà nước hỗ trợ 80%.

Trả lời:

Mức đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được quy định tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 – 2020. Việc điều chỉnh định mức đóng góp hiện nay đã được Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng trong dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh.

2. Cử tri Triệu Đức Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vũ Loan, huyện Na Rì phản ánh: Tại Khoản b, Điều 88, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải) ghi “trong thành phần có mời đại diện một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó”, nhưng không có văn bản nào hướng dẫn chi trả chế độ cho các hộ dân trên khi được mời tham gia thành viên Hội đồng. Đề nghị bổ sung chế độ cho các thành phần nêu trên.

Trả lời:

Việc quy định chế độ cho các hộ dân tham gia thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét, quy định bổ sung để có căn cứ thực hiện.

3. Cử tri Triệu Đức Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vũ Loan, huyện Na Rì đề nghị:

3.1. Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội để giảm bớt chi phí chi trả lãi suất của người dân.

3.2. Đối với xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì không huy động đóng góp các quỹ ủng hộ vì đời sống của người dân còn khó khăn, nhiều gia đình không có tiền đóng góp ủng hộ. 

Trả lời:

Đối với kiến nghị 3.1: Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn sẽ kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đối với kiến nghị 3.2: Việc vận động người dân địa phương quyên góp ủng hộ các loại quỹ như: Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ trẻ em, Nông dân, Nhân đạo… là một việc làm thiết thực nhằm hướng tới một xã hội văn minh, vì cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội tại địa phương. Đa số các loại quỹ đều được vận động trên tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm, không quy định mức đóng cụ thể.

4. Cử tri Lê Minh Đại, công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường phụ trách Nông lâm nghiệp xã Vũ Loan, huyện Na Rì phản ánh: Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, hỗ trợ giống đối với con trâu cái sinh sản với trọng lượng từ 300kg trở lên. Qua thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, trâu cái sinh sản (từ 24 - 36 tháng tuổi) trọng lượng từ 300kg trở lên giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại địa phương giá trâu cái sinh sản có trọng lượng từ 300kg trở lên giá từ 23 triệu đến 24 triệu đồng, do đó địa phương khó khăn trong việc thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo, bên cạnh đó kinh tế của các hộ gia đình khó khăn không có kinh phí đối ứng. Đề nghị xem xét điều chỉnh trọng lượng trâu cái sinh sản từ 220kg trở lên để thuận lợi cho địa phương thực hiện.

Trả lời:

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, việc quy định tiêu chuẩn trâu cái sinh sản có trọng lượng 300kg ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh căn cứ theo quy định tại mục II, Phụ lục 6, chăn nuôi trâu sinh sản của Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi.

Ý kiến đề nghị của cử tri về việc xem xét điều chỉnh trọng lượng trâu cái sinh sản từ 220kg trở lên chưa thể thực hiện được, do tỉnh đã giảm trọng lượng trâu cái sinh sản từ 350kg (theo yêu cầu quy định tại Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) xuống 300kg (giảm 50kg so với trọng lượng yêu cầu); đồng thời, việc quy định trọng lượng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giống, nếu giảm các quy chuẩn về trọng lượng đầu vào của trâu cái sinh sản xuống quá thấp, để thuận lợi cho việc hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo sẽ dẫn đến việc không đảm bảo phẩm cấp của con giống, làm giảm dần chất lượng cho các thế hệ sau sinh ra từ con giống.

5. Cử tri Triệu Văn Xô, Trưởng thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh, huyện Na Rì đề nghị:

5.1. Cho biết có dự án nào hỗ trợ người dân trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ không?

5.2. Mức nhận khoán bảo vệ rừng 150.000đ/ha/năm là còn quá thấp. Đề nghị nâng mức khoán lên để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Trả lời:

Đối với nội dung kiến nghị 1.1: Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ với diện tích vùng lõi hiện nay là 15.715,02ha (phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh). Hiện nay tỉnh đang triển khai thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 100/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020. Ngoài các chính sách hỗ trợ theo các văn bản nêu trên thì không có dự án nào khác hỗ trợ cho người dân trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

Đối với nội dung kiến nghị 1.2:  Định mức giao khoán đối với các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 24/QĐ-TTg  ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 100/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 của liên Bộ: Tài chính và Nông nghiệp và PTNT là 100.000 đ/ha/tổng diện tích quy hoạch. Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ với diện tích quy hoạch của  là 15.715,02 ha thì mỗi năm được Nhà nước cấp kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương tương ứng với số tiền 1,571 tỷ đồng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn Kim Hỷ, trong đó: mức giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng là 150.000 đ/ha/năm, tương ứng 1,387 tỷ đồng/năm (phần kinh phí còn lại được sử dụng cho việc thực hiện các hạng mục hỗ trợ các lực lượng tham gia truy quét bảo vệ rừng, mua sắm trang thiết bị phục vụ tuần tra, kiểm tra và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng...).

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, do hiện nay mức khoán bảo vệ rừng còn thấp (150.000đ/ha/năm) nên tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các thôn, bản vùng đệm được hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn,bản/năm (thực hiện từ năm 2012-2020). Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Đề án “Hỗ trợ gạo người dân vùng II, vùng III trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng sản xuất và bảo vệ rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” để hỗ trợ phần nào công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, hiện nay đang báo cáo và xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6. Cử tri Hoàng Thị Cát, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vũ Loan, huyện Na Rì phản ánh: Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định về hỗ trợ tiền điện như sau:“Hỗ trợ 100% tiền điện thắp sáng cho học sinh ở bán trú theo thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10KW/học sinh/tháng”. Tuy nhiên, năm học vừa qua, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vũ Loan và trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vũ Loan không được hỗ trợ tiền điện theo quy định tại Nghị quyết. Đề nghị cho biết nhà trường có thuộc diện được hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho học sinh ở bán trú không.

Trả lời:

Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 06/11/2016 và có hiệu lực từ ngày 16/11/2016. Theo đó, Nghị quyết đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ tiền điện và quản lý học sinh ở bán trú trong trường đối với các trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 08/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2421/SGDĐT-KHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, theo đó đã hướng dẫn thực hiện khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh: “Hỗ trợ 100% tiền điện thắp sáng cho học sinh ở bán trú theo thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10KW/học sinh/tháng”. Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vũ Loan và trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vũ Loan thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4522/UBND-THVX ngày 21/8/2018 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì đã rà soát lại và ban hành Quyết định số 151/QĐ-GD&ĐT ngày 06/8/2018 về việc giao bổ sung dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh ở bán trú trong trường phổ thông theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, trong đó cấp bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 03 trường PTDTBT Tiểu học Vũ Loan, PTDTBT THCS Vũ Loan, PTDTBT THCS Đổng Xá học kỳ II năm học 2017 - 2018 (từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2018).

Để xảy ra sai sót là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc UBND huyện Na Rì. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Na Rì kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tác giả: 
Sign In