Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/11/2016  )

 

1. Cử tri Hoa Văn Đức, thôn Khuổi Tấy A, xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ phản ánh: Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương quy định “Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn xã”. Tuy nhiên, hiện nay Trạm Y tế xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ vẫn chưa có cán bộ chuyên trách về DS-KHHGD. Đề nghị tổ chức thi tuyển để bố trí cán bộ DS-KHHGD cho Trạm Y tế các xã trên địa bàn huyện Na Rỳ.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Hiện nay, cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình xã tại tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Việc chưa bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác Dân số-KHHGĐ cấp xã là phù hợp với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. UBND tỉnh sẽ thực hiện việc tuyển dụng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao chỉ tiêu về số lượng người làm việc công tác dân số xã, phường, thị trấn tại các trạm y tế.

 

2. Cử tri Lương Thanh Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ đề nghị:

 

* Có hướng nghiên cứu các mô hình sản xuất công nghệ cao và hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình nuôi nước lạnh (cá tầm, cá hồi) để người dân áp dụng vào sản xuất.


Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Hiện tại việc thực hiện các mô hình sản xuất công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mới đang thực hiện mô hình thử nghiệm áp dụng công nghệ cao đối với cây rau (tại thành phố Bắc Kạn), còn đối với các loại hình sản xuất khác do điều kiện nguồn lực (kinh phí) còn khó khăn nên chưa có các mô hình thử nghiệm áp dụng công nghệ cao trong sản xuất.

 

Tuy nhiên đối với mô hình sản xuất thử nghiệm việc nuôi cá nước lạnh (sản xuất thử nghiệm ở điều kiện bình thường chưa áp dụng công nghệ cao) thì trên địa bàn tỉnh đã có những mô hình thử nghiệm cụ thể:

 

- Năm 2010 Công ty TNHH XD & TM An Thành (Hà Nội) đã nuôi thử nghiệm thành công tại xã Ân Tình huyện Na Rì.

 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ cho tỉnh 01 mô hình nuôi thử nghiệm cá hồi vân và cá tầm tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn, hiện nay hộ dân vẫn duy trì nuôi để cung cấp cho một số nhà hàng trong tỉnh, sản lượng đạt khoảng 05 tấn/năm nhưng hiệu quả chưa cao do cá tầm và cá hồi vân là đối tượng nuôi với chi phí ban đầu lớn như giá thức ăn cao, đầu tư cơ sở nuôi, kỹ thuật chăm sóc đòi hỏi nghiêm ngặt. Trong thời gian qua việc nhân rộng mô hình nuôi cá nước lạnh cho người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả thấp.

 

Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017- 2020 trong đó có đối tượng cá hồi vân và cá tầm nhằm phát triển tiềm năng nuôi cá nước lạnh tại địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

* Quan tâm đến việc ổn định giá cả và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để nhân dân yên tâm sản xuất.


Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định số 851/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh trạnh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, trong đó đã đề cập đến vấn đề tái cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để ổn định giá cả và đầu vào cho sản sản, đồng thời nâng cao hiệu quả của sản xuất nông lâm nghiệp trên một số sản phẩm chính có thế mạnh tại tỉnh.

 

3. Cử tri Nguyễn Xuân Thường, Bí thư Chi bộ thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy đề nghị: Cho phép người dân khai thác tận thu gỗ quý hiếm trên địa bàn xã.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Hiện nay, việc khai thác lâm sản thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

 

Theo đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 1, Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định: “Chủ rừng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê, giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” thì mới đủ điều kiện để được khai thác lâm sản.

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi và quản lý cho thấy. Đối với gỗ quý hiếm hiện còn trên địa bàn xã Liêm Thủy huyện Na Rì hiện nay tập trung tại các khu vực rừng giáp ranh thuộc diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, rừng chưa được giao hiện đang do UBND xã quản lý.

 

Vì vậy, tại các khu vực còn gỗ quý hiếm trên địa bàn xã Liêm Thủy  không thuộc đối tượng để được cấp phép khai thác theo quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

4. Cử tri Nông Văn Trọng, thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ phản ánh: Đường lâm nghiệp đến khu Nặm Cắt, thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy (do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư) được Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn khảo sát, đo đạc từ đầu năm 2016. Đề nghị sớm đầu tư, xây dựng.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Dự án Hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 được Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất chủ trương đầu tư với quy mô giai đoạn 2016-2020 là trên 80 km, trong đó có tuyến đường lâm nghiệp đến khu Nặm Cắt thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy. Hiện tại dự án đã được HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại Văn bản số 182/HĐND-VP ngày 08/8/2016. Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020. Hiện tại UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

5. Cử tri Lương Thanh Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ đề nghị: Mở tuyến đường nối từ xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ sang xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đã có tuyến đường này). Hiện nay, chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện mong nhân dân cùng chia sẻ khó khăn của cả tỉnh.

 

6. Cử tri Hà Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ đề nghị: Quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vì hiện nay một số sản phẩm tại các chợ không rõ nguồn gốc, chưa đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa phải ghi rõ địa chỉ, tên cơ sở sản xuất, thành phần chính, hướng dẫn bảo quản, sử dụng ...

 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản có liên quan thì phải có nguồn gốc nhập khẩu chính hãng, không phải hàng buôn lậu, trôi nổi (phải có hóa đơn, chứng từ xuất trình nguồn gốc hàng hóa), phải dán tem phụ bằng tiếng Việt trên từng sản phẩm.

 

Đối với thực phẩm bao gói sẵn kể cả thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, Bộ Y tế đã quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 phải thực hiện công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện tại không phải 100% thực phẩm bao gói sẵn sản xuất trong nước đã thực hiện nghiêm túc quy định trên.

 

Các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn sản xuất trong tỉnh không nhiều, là các sản phẩm như: miến dong, bánh phở, nước uống đóng chai đều thực hiện công bố chất lượng và ghi nhãn theo quy định.

 

Thực hiện các quy định của Pháp luật, Sở Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an và Quản lý thị trường trong quản lý nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh.

 

Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn, vi phạm các quy định đã nêu trên thì đề nghị cử tri phản ánh về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế (số điện thoại: 02813.811.341), Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương (số điện thoại: 0912.430.389) hoặc số dường dây nóng 0911.390.909 để xử lý kịp thời.

 

Tác giả: 
Sign In