Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Na Rỳ trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 14/01/2016  )

 

 

Cử tri Triệu Kim Thăng, Bí thư Chi bộ thôn Nà Thác, xã Đổng Xá, huyện Na Rỳ phản ánh: Bản Khuổi Tè (có 13 hộ dân) và bản Khuổi Duốc (có 23 hộ dân) thuộc thôn Nà Thác hiện nay chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, người dân phải tự kéo điện về sử dụng. Đề nghị cấp điện cho bản Khuổi Tè và bản Khuổi Duốc, thuộc xã Đổng Xá, huyện Na Rỳ.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Khu vực thôn Nà Thác, xã Đổng Xá  được sử dụng điện từ năm 2008, tuy nhiên do các cụm dân cư không tập chung, dẫn đến vẫn còn một số hộ chưa có điện, hoặc đang sử dụng chung điện qua công tơ tổng, cụ thể là:

 

- Bản Khuổi Tè: Các cụm dân cư ở rải rác cách đường dây điện khoảng 1.500m, nhân dân hiện đang sử dụng điện qua công tơ tổng, đường dây sau công tơ do nhân dân tự đầu tư, sử dụng cột tre, gỗ.

 

- Bản Khuổi Duốc: Các cụm dân cư ở rải rác cách đường dây điện khoảng 2.000m, hiện chưa có điện lưới quốc gia.

 

Tuy nhiên hiện nay ngành điện chưa có khả năng phát triển lưới điện đến gần những hộ dân trên được, đề nghị bà con nhân dân chia sẻ với ngành điện bằng cách cử đại diện mua điện theo công tơ tổng, cải tạo, xây dựng và quản lý đường dây sau công tơ đảo bảo an toàn để tạm thời có điện sử dụng. Sau đó báo cáo với địa phương để bố trí nguồn vốn xây dựng.

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ quan tâm trong việc phát triển lưới điện đến gần các hộ dân trên theo Đề án Điện khí hoá nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In