Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 13/12/2016  )

 

Cử tri Lý Thị Phi, Chủ tịch Hội phụ nữ; Nông Xuân Tạ, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đổng Xá, huyện Na Rì phản ánh: Mẫu điều tra, rà soát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo khu vực nông thôn (phiếu 1B, 2B) theo tiêu chí bình xét về chuẩn nghèo đa chiều chưa cụ thể, rõ ràng do đó không phân loại được đúng đối tượng. Đề nghị xem xét, điều chỉnh mẫu biểu cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

       

Mẫu phiếu B phần B1 (Chỉ tiêu ước lượng thu nhập của hộ) có 13 chỉ tiêu để tính điểm ước lượng thu nhập nhập của hộ và phần B2 (chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản) có 10 chỉ tiêu để tính điểm xác định mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin). Trên cơ sở đó, hộ có các tài sản hoặc thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản nào thì tính với mức điểm tương ứng, tổng hợp số điểm của hai phần xác định được đó là hộ nghèo, cận nghèo (Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống hoặc có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên; Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở xuống. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống hoặc có tổng diểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên; Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở xuống). Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét chỉnh sửa bổ sung phù hợp với thực tế tại địa phương để thực hiện cho những đợt rà soát tiếp theo.

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In