Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Na Rì sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

( Cập nhật lúc: 12/02/2020  )

Cử tri Nông Văn Oanh, thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na Rì phản ánh: Việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông chưa thực hiện công bằng (có trường hợp tham gia giao thông vi phạm 3 nội dung thì chỉ bị xử phạt 1 nội dung; có trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nhiều nội dung thì bị xử phạt từng nội dung vi phạm; có trường hợp người dân vi phạm giao thông thì bị xử phạt nhưng cơ quan chức năng không gửi thông báo hành vi vi phạm cho địa phương để xét tiêu chí gia đình văn hóa

Trả lời: Công an tỉnh Bắc Kạn trả lời tại Văn bản số 178/CAT-PV01 ngày 20/01/2020, cử tri theo dõi tại đây

Tác giả: 
Sign In