Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Ngân Sơn trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 20/10/2017  )

 

1. Cử tri Triệu Thị Thu, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân phản ánh: Việc triển khai thực hiện Dự án đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn thực hiện chậm, để xảy ra sai sót và phải đo đạc lại nhiều lần, đến nay một số hộ dân tại thôn Nặm Làng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án đã kết thúc, nay người dân phải chịu mọi khoản phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành là không đảm bảo tính công bằng, gây khó khăn cho người dân. Đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại thôn Nặm Làng do trước đây nhà nước thống kê đo đạc sai.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


a. Về ý kiến phản ánh thực hiện Dự án đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp GCN tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn thực hiện chậm:


Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn là một trong những xã thực hiện theo Luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật đo đạc bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính khu đo 41 xã, thị trấn - tỉnh Bắc Kạn (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 11/8/2009) do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai thực hiện được bắt đầu từ cuối năm 2011.

 

Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính được thực hiện từ năm 2011 và tiến hành kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận trong năm 2012, 2013. Thời gian thực hiện dự án đối với xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cấp GCN xã Đức Vân kết thúc vào tháng 12/2013.

 

Về kết quả thực hiện đối với Thôn Nặm Làng đã lập được 569 hồ sơ cấp đổi, cấp mới; trong đó đã cấp được 441 Giấy chứng nhận, còn 128 hồ sơ đang vướng mắc chưa cấp được GCN.

 

b. Về ý kiến phản ánh việc triển khai thực hiện Dự án đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp GCN tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn để xảy ra sai sót và phải đo đạc lại nhiều lần:


Công tác đo đạc do đơn vị thi công đo theo hiện trạng sử dụng đất, quá trình thực hiện có người dẫn đạc và sự có mặt của các chủ sử dụng đất để xác định cụ thể về ranh giới, vị trí khu đất nên việc đo đạc mới chính xác, tuy nhiên đối với một số trường hợp do chưa xác định được cụ thể ranh giới, vị trí sử dụng đất hoặc đề nghị đo tách, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất sẽ dẫn đến phải đo đạc lại. Ý kiến cử tri nêu là đúng.

 

c. Về nguyên nhân một số hộ dân tại thôn Nặm Làng vẫn chưa được cấp GCN:


Do các hồ sơ cấp GCN thuộc thôn Nặm Làng nằm trong khu vực đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn quản lý và sử dụng. Tại thời điểm xét cấp GCN, UBND tỉnh chưa thu hồi đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn để giao cho địa phương lập phương án giao khu đất thu hồi cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp; một số thửa đất nằm dọc tuyến đường 252 (đi qua xã Đức Vân đến xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) do chưa khai thác được bản đồ đã thu hồi đất nên không có cơ sở để xét cấp GCN.

 

Đối với 02 thửa đất (thửa số 17 thuộc tờ bản đồ địa chính số 90; thửa số 03 thuộc tờ bản đồ địa chính số 85, đo đạc năm 2011) của cử tri Triệu Thị Thu cũng nằm trong số các hồ sơ còn vướng mắc nên chưa cấp được GCN cho hộ gia đình.

 

d. Về việc nộp các khoản phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định:


Hiện nay việc thu phí, lệ phí liên quan đến công tác cấp GCN thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tại Điều 26 Mục VI Chương I quy định cụ thể về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp GCN đối với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân; Điều 67 Mục V Chương II quy định về lệ phí cấp GCN. Việc các hồ sơ cấp GCN tại thôn Nặm Làng có vướng mắc dẫn đến không đủ điều kiện cấp GCN theo dự án, song như đã nêu ở trên vì dự án đã kết thúc nên tại thời điểm cấp GCN người dân cần thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 

đ. Về ý kiến đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại thôn Nặm Làng do trước đây nhà nước thống kê đo đạc sai:


Nội dung cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân tại thôn Nặm Làng là phù hợp với thực tế, tuy nhiên không có cơ sở để thực hiện, vì hiện nay dự án đã kết thúc nên việc cấp GCN phải thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

e. Hướng giải quyết :


Để giải quyết các nội dung cử tri phản ánh như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến đề nghị UBND huyện Ngân Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn, UBND xã Đức Vân đăng ký cấp GCN cho 128 thửa đất thuộc thôn Nặm Làng chưa được cấp GCN vào kế hoạch cấp GCN thường xuyên hàng năm của huyện. Đồng thời, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn khẩn trương cấp GCN cho các chủ sử dụng đất của 128 thửa đất tại thôn Nặm Làng trong năm 2018.

 

2. Cử tri Chu Đình Vượng, Trưởng Công an xã Đức Vân đề nghị UBND tỉnh trả lời rõ còn thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng củng cố toàn diện lực lượng Công an xã, thị trấn giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” nữa hay không. Vì hiện nay xã Đức Vân cũng như các xã khác chưa được đầu tư cơ sở vật chất cũng như chuẩn cán bộ công an xã theo quy định của Đề án.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 374/BC-UBND ngày 11/10/2017, như sau:


Đề án “Xây dựng củng cố toàn diện lực lượng Công  an xã, thị trấn giai đoạn 2014- 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” hiện nay đang tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định.

 

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã cấp kinh phí trang bị vật chất bao gồm: Bàn ghế làm việc cho 100% Công an các xã, riêng máy tính để bàn đã trang bị đủ cho các xã của huyện Chợ Mới, Pác Nặm và 10 xã của huyện Ba Bể. Các xã còn lại UBND tỉnh sẽ xem xét cấp kinh phí vào các năm tiếp theo.

Tác giả: 
Sign In