Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Ngân Sơn trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 26/07/2017  )

 

1. Cử tri Hoàng Văn Hiện, Trưởng Công an xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn đề nghị bố trí kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường liên huyện từ xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn đến xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông nhằm tạo điều thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Hiện nay, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐBD ngày 11/4/2017 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, theo đó giai đoạn 2016-2020 tỉnh bố trí kế hoạch vốn tập trung cho trả nợ, hoàn thành các dự án chuyển tiếp, chỉ khởi công mới một số dự án cấp bách. Do đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh không còn nguồn vốn để cân đối, bố trí thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường liên huyện từ xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn đến xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông. UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư tuyến đường nêu trên khi có điều kiện về nguồn vốn.

 

2. Cử tri Hoàng Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn đề nghị chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định nhằm tránh việc bội chi quỹ bảo hiểm y tế như hiện nay.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã bội chi quỹ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Việc bội chi do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Đối tượng tham gia BHYT chủ yếu là các đối tượng chính sách xã hội có mức đóng thấp nhưng được hưởng 100% chi phí KCB BHYT, không phải cùng chi trả; giá viện phí mới theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 23/10/2015 giữa Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính được thực hiện từ ngày 01/3/2016 dẫn đến chi phí KCB BHYT trên địa bàn tăng cao và bội chi quỹ.

 

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 2887/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát, giảm bội chi KCB BHYT. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức giao ban liên ngành với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT để bàn các giải pháp nhằm giảm sự gia tăng chi phí, hạn chế bội chi quỹ; thường xuyên phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB; triển khai Hệ thống thông tin điện tử trong quản lý KCB BHYT; chỉ đạo, quán triệt đến các đơn vị thuộc BHXH tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT.

 

Bên cạnh đó, đối với người tham gia và thụ hưởng BHYT cần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT để ngăn ngừa việc lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ trên địa bàn tỉnh./.

 

Tác giả: 
Sign In