Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các bộ, ngành trung ương trả lời ý kiến cử tri huyện Pác Nặm sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

( Cập nhật lúc: 26/03/2015  )

Cử tri Dương Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Công Bằng, huyện Pác Nặm đề nghị nghiên cứu quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi có công dân vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, có hành vi phá rừng của địa phương khác để nâng cao trách nhiệm của chính quyền mỗi địa phương trong việc kiểm tra, xử lý công dân của địa phương mình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.

          Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 464/BNN-TCLN ngày 16/01/2015 như sau:

          Trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi để xảy ra hành vi phá rừng đã được quy định tại khoản 4, Điều 8, Luật số 25/2004/L-CTN ngày 14/12/2004 của Chủ tịch nước về Luật bảo vệ và phát triển rừng; để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012, ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, quy định rõ: Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì lãnh đạo địa phương có phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả:  Thu Hoài tổng hợp
Sign In