Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Pác Nặm sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 08/04/2017  )

 

1. Cử tri Lý Văn Mình, thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đề nghị có hình thức ghi nhận công lao, động viên tinh thần đối với đối tượng là Trưởng thôn có thời gian công tác từ 10 năm trở lên như được tặng Kỷ niệm chương, bằng khen…

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Hiện nay chưa có quy định về việc tặng Kỷ niệm chương cho đối tượng là Trưởng thôn có thời gian công tác từ 10 năm trở lên. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất.

 

2. Cử tri Lương Thị Hiền, thôn Bản Chảo, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm đề nghị cắm các biển báo trước cổng các trường học trên tuyến giao thông ĐT 258B và 258B kéo dài.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Vấn đề cử tri nêu Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời bổ sung vào kế hoạch bảo trì triển khai thực hiện trong năm 2017.

 

3. Cử tri Dương Văn Hự, thôn Nà Giàng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm phản ánh: Việc sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi đã xuống cấp do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý chưa kịp thời. Đề nghị trong thời gian tới cần rút kinh nghiệm để công tác sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi kịp thời hơn.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố xem xét, đề xuất việc phân cấp quản lý cho phù hợp, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Trước mắt yêu cầu Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công tình thủy lợi Bắc Kạn khẩn trương sửa chữa, khắc phục những công trình đã được cấp kinh phí.

 

4. Cử tri Triệu Văn Quan, thôn Khuổi Khỉ, xã Xuân La, huyện Pác Nặm phản ánh: Tiền trích đo địa chính thửa đất để làm sổ đỏ cho nhân dân khai hoang ruộng nước quá cao (01 triệu đồng/01thửa), nhân dân không đủ tiền để thực hiện. Đề nghị xem xét điều chỉnh giảm cho phù hợp.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Theo biên bản xác minh của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm ngày 19/01/2017 giữa chi nhánh VPĐK đất đai với Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xã Xuân La và ông Triệu Văn Quan như sau:

 

Do gia đình có nhu cầu trích đo địa chính nhưng không biết kinh phí đo đạc bao nhiêu nên đã nhờ cán bộ chuyên môn (công chức địa chính xã Xuân La) hỏi viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (ông Giáo và ông Hương) căn cứ theo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đo đạc địa chính đã trả lời cho Công chức địa chính theo đúng qui định. Việc trích đo bản đồ địa chính chưa có đơn vị nào hợp đồng đo đạc với hộ ông Triệu Văn Quan, nên chưa thể khẳng định giá đo đạc bản đồ là 01 triệu đồng/ thửa.

 

5. Cử tri Triệu Văn Ta, thôn Lủng Muổng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm phản ánh: Việc chia tách hoặc hợp thửa đất đã có trên bản đồ địa chính thì có cần trích đo địa chính thửa đất không, kinh phí trích đo địa chính được quy định như thế nào.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Theo qui định Khoản 1 Điều 79, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định: trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

 

Do vậy trường hợp ông tách một phần diện tích thửa đất thì phải đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích xin tách, khi thực hiện trích đo ông phải trả kinh phí trích đo địa chính thửa đất theo hợp đồng dịch vụ quy định tại khoản 5, Điều 21, Chương III Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính “Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ”.

 

Trường hợp hợp thửa đất đã có trên bản đồ địa chính:

 

- Không phải đo đạc đối với trường hợp ranh giới trên thực địa không thay đổi so với bản đồ địa chính.

 

- Phải đo đạc trong trường hợp ranh giới trên thực địa có thay đổi so với bản đồ địa chính.

 

7. Cử tri Đặng Chàn Sinh, thôn Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Pác Nặm phản ánh: Năm 2015, các hộ dân trong thôn Khuổi Làng đã được kéo dây và lắp đặt công tơ điện đến từng hộ. Tuy nhiên, còn 09 hộ chưa được kéo điện và lắp công tơ (gồm các hộ: Đặng Mùi Chản; Đặng Chàn Cán; Hoàng Dùn Trình; Hoàng Văn Man; Đặng Dào Luồng; Bàn Mùi Pham; Đặng Chàn Sinh; Bàn Tòn Quan; Trịnh Chiều Phổng). Đề nghị sớm kéo điện, lắp công tơ cho các hộ chưa có điện.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Khu vực cử tri kiến nghị thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn, Dự án được thực hiện dựa trên các tiêu chí lựa chọn như sau:

 

- Ưu tiên các thôn, bản có suất đầu tư/hộ giá trị thấp.

 

- Các thôn, bản gần nơi đã có điện có thể kéo đường dây hạ áp tới.

 

- Các thôn bản có số hộ dân đông, tập chung từ 15 - 20 hộ trở lên.

 

Khi khảo sát thiết kế, đơn vị tư vấn đã phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách các hộ tương đối đáp ứng các tiêu chí trên để đưa vào Dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ ở rải rác, quá xa, dẫn đến suất đầu tư lớn chưa thể đầu tư ngay được, những trường hợp này đã được đưa vào Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020, hiện nay dự án đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

 

8. Cử tri Thào A Sự, thôn Nặm Nhả, xã Xuân La, huyện Pác Nặm phản ánh: Năm 2015, các hộ dân trong thôn Nặm Nhả đã được kéo dây và lắp đặt công tơ điện đến từng hộ. Tuy nhiên, còn 03 hộ chưa được kéo điện và lắp công tơ (gồm các hộ: Lý Văn Tu, Thào Văn Lủ, Hoàng Văn Nông). Đề nghị xem xét kéo đường điện, lắp đặt công tơ điện cho các hộ dân có tên trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 120/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, như sau:

 

Khu vực cử tri kiến nghị thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn (Gói thầu BK-XL01), Dự án được thực hiện dựa trên các tiêu chí lựa chọn như đã nêu ở phần trên

 

Khi khảo sát thiết kế, đơn vị tư vấn đã phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách các hộ tương đối đáp ứng các tiêu chí trên để đưa vào Dự án. Danh sách các hộ được lập tháng 01/2014 và được rà soát, lập lại tháng 9/2015. Tuy nhiên, các hộ Hoàng Văn Nông, Thào Văn Lủ, Lý Văn Tu không có tên trong danh sách do địa phương đã thống nhất, dẫn đến chưa được cấp điện theo dự án.

 

Hiện tại, Dự án đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Các hộ trên có nhu cầu dùng điện, liên hệ với Điện lực huyện Pác Nặm để làm thủ tục phát triển khách hàng mới, Điện lực sẽ đầu tư đến công tơ điện, khách hàng đầu tư từ sau công tơ về nhà mình. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Pác Nặm tiếp tục quan tâm, phối hợp với Điện lực để các hộ nêu trên sớm được sử dụng điện theo quy định.

 

9. Cử tri Lộc Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân La phản ánh: Hiện nay xã đang thiếu chức danh Phó Trưởng Công an xã, đề nghị sớm tuyển dụng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

 

Trả lời: UBND huyện Pác Nặm trả lời tại văn bản số 51/BC-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017, như sau:

 

- Đối với chức danh Phó trưởng Công an xã không phải là công chức chuyên môn của xã mà là cán bộ không chuyên trách cấp xã, vì vậy chức danh trên không qua tuyển dụng mà Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc bổ nhiệm Phó trưởng Công an xã theo đề nghị của Trưởng Công an huyện.

 

- Đối với việc bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng Công an xã, trong năm 2016, Phòng Nội vụ nhận được 02 Tờ trình của 02 xã là xã Xuân La, Nghiên Loan về đề nghị bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng Công an xã, tuy nhiên sau khi thẩm định hồ sơ của 02 trường hợp trên Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Văn bản số 401/UBND-NV ngày 22/6/2016 về việc không đồng ý bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã với lý do: Hai trường hợp trên không đủ điều kiên quy định tại khoản 2, mục IV, Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 03/11/2014 của UBND huyện Pác Nặm quy định “Đối với các trường hợp bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng Công an xã kể từ năm 2015 trở đi phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông; Kể từ năm 2016 trở đi phải có trình độ Trung cấp hoặc Sơ cấp công an xã”.

 

10. Cử tri Ma Thiên Thượng, thôn Thôm Mèo xã Xuân La phản ánh: Xã có 09 đối tượng đi bộ đội kháng chiến chống Pháp (gồm các ông: Long Văn Tung, Cà Văn Thổng, Ma Văn Hảo, Ma Văn Bút, cư trú tại Thôn Thôm Mèo; Cà Văn Lê và Cà Văn Piyạ, thôn Cọn Luông; Cà Văn Lôi và Cà Văn Vinh, Thôn Nà Án; Triệu Văn Phúc, thôn Bản Sáp). Cả 09 đối tượng đều không có giấy tờ xác nhận tham gia kháng chiến. Trước đây đã kê khai nhiều lần nhưng không được cơ quan chức năng trả lời. Hiện nay có một số người đã mất, đề nghị kiểm tra, làm rõ vấn đề trên.

 

Trả lời: UBND huyện Pác Nặm trả lời tại văn bản số 51/BC-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017, như sau:

         

Đối với nội dung này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện không đủ thẩm quyền giải quyết.

         

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và được trả lời: Do thời gian thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc lâu nên phải chờ cấp trên xem xét, khi nào có ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên (có hướng dẫn mới), Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ phối hợp với Hội đồng chính sách xã thông báo cho các đối tượng triển khai, thực hiện theo quy định

Tác giả:  Huy Nhân tổng hợp
Sign In