Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Pác Nặm trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 11/01/2016  )

 

 1. Cử tri Ma Văn Bắc, Hiệu trưởng trường THCS Nghiên Loan II đề nghị sớm bàn giao thực địa đất của các nhà trường trên địa bàn xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm. Hiện nay các trường học chưa được bàn giao thực địa, cắm mốc, nên rất khó khăn trong quản lý đất đai của nhà trường ?


Trả lời: (Tại văn bản số 172/BC-STNMT ngày 25/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn)


- Trường Mầm non Nghiên Loan 1 (gồm trường chính, phân trường Nặm Vằm,  phân trường Cảnh Kìa); Trường Mầm non Nghiên Loan 2 (gồm trường chính, phân trường Phia Đeng, phân trường Khuổi Vỷ, phân trường Lủng Vài, phần trường Thôm Hên); Trường Tiểu học Nghiên Loan 1 (trường chính, phân trường Nặm Vằm), sử dụng đúng mục đích, ranh giới, diện tích, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

- Trường Tiểu học Nghiên Loan 2 được UBND tỉnh thu hồi và giao đất chia làm hai giai đoạn:

 

Giai đoạn 1: Do UBND huyện Pác Nặm làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh giao đất xây dựng công trình tại Quyết định số 2878/QĐ- UBND ngày 22/9/2009. Thực hiện Điều 2 quyết định, ngày 15/10/2009 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao chỉ giới đất cho UBND huyện Pác Nặm theo quy định.

 

Giai đoạn 2: Do UBND xã Nghiên Loan làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh giao đất để sử dụng vào mục đích GPMB và san nền tại Quyết định số 2871/QĐ- UBND ngày 29/12/2010. Tại Điều 2 của Quyết định, UBND tỉnh giao UBND huyện Pác Nặm chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường Pác Nặm thực hiện bàn giao chỉ giới đất cho UBND xã Nghiên Loan theo quy định.

 

* Về công tác bàn giao chỉ giới đất:


Theo Quyết định số 1928/2010/QĐ- UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ- UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

         Tại Mục 8, Khoản 7, Điều 1 quy định việc bàn giao chỉ giới đất là trách nhiệm của UBND cấp huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thấy rằng các địa phương chưa chủ động trong việc bàn giao chỉ giới đất cho các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Ngày 16/01/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 41/STNMT- TNĐ đôn đốc các địa phương thực hiện việc bàn giao chỉ giới đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến của Cử tri Ma Văn Bắc và sẽ tiếp tục đôn đốc địa phương thực hiện việc bàn giao chỉ giới đất cho các tổ chức sử dụng đất theo đúng quy định.

 

2. Cử tri Nông Đức Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đề nghị:


a. Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tuyến đường 258B có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là một số đoạn đường đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa thi công, cây mọc nhiều gây khuất tầm nhìn; việc thi công cần kịp thời thông các tuyến nhánh vào các khu dân cư, chợ để thuận tiện cho người dân tham gia giao thông.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


 Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 258B có chiều dài tuyến 29,8km. Đoạn Km0+00 – Km10+00 đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công kiểm tra và tổ chức phát cây, bạt cỏ đảm bảo tầm nhìn không bị che khuất và yêu cầu thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo giao thông theo đúng quy định. Đoạn từ Km10+00 – Km16+500 đường tỉnh 258B hiện chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

 

b. Dự án cải tạo, nâng cấp đường 258B đã có quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng từ năm 2010 nhưng đến nay người dân chưa nhận được tiền đền bù GPMB. Đề nghị bố trí vốn đền bù GPMB cho người dân trong năm 2015 để ổn định cuộc sống.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


Công tác đền bù GPMB: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 258B đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB ngày 31/10/2011. Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa chi trả được toàn bộ kinh phí GPMB cho các hộ dân do nguồn vốn bố trí cho dự án còn rất hạn hẹp, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ KH&ĐT bố trí vốn năm 2015, để có thể tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chi trả tiền đền bù, GPMB

 

  3. Cử tri Ma Văn Bắc, hiệu trưởng trường THCS Nghiên Loan II đề nghị sớm bàn giao thực địa đất của các nhà trường trên địa bàn xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm. Hiện nay, các trường học chưa được bàn giao thực địa, cắm mốc, nên rất khó khăn trong lý đất đai của nhà trường.


Trả lời: (Tại văn bản số 401/BC-UBND ngày 4/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


- Các trường mầm non Nghiên Loan 1, trường mầm non Nghiên Loan 2, trường tiểu học Nghiên Loan 1 đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng đúng mục đích, ranh giới, diện tích được cấp.

 

- Trường tiểu học Nghiên Loan 2 được UBND tỉnh thu hồi và giao đất xây dựng công trình, GPMB và san nền tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 và Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 29/12/2010, theo đó ngành chức năng đã tổ chức bàn giao chỉ giới đất cho UBND huyện Pác Nặm và UBND xã Nghiên Loan theo quy định.

 

- Về công tác bàn giao chỉ giới đất:

 

Theo Quyết định số 1928/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn, tại Mục 8, Khoản 7, Điều 1 quy định việc bàn giao chỉ giới đất là trách nhiệm của UBND cấp huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thấy rằng các địa phương chưa chủ động trong việc bàn giao chỉ giới đất cho các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng đôn đốc các địa phương thực hiện việc bàn giao chỉ giới đất cho các tổ chức sử dụng đất theo đúng quy định.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In