Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Pác Nặm sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/11/2016  )

 

1. Cử tri Lý Kim Bảo, thôn Phya Đeng, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm phản ánh: Tuyến tỉnh lộ 258B đoạn từ thôn Bản Nà đến Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nghiên Loan hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị xem xét, khắc phục.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn


Đường tỉnh 258B được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 21/12/2009. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội, ngày 06/7/2015  Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2634/UBND-KTTH về việc dừng thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 258B, tỉnh Bắc Kạn đến điểm dừng kỹ thuật. Hiện nay phần mặt đường chưa được thi công hoàn thiện, có nơi đã được đơn vị thi công cào bóc lớp mặt đường nhựa, nhiều vị trí gồ ghề, sình lún, nên quá trình tham gia giao thông rất khó khăn. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT258B đã được tổng hợp vào danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ triển khai thực hiện.

 

2. Cử tri Nông Đức Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm phản ánh: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nghiên Loan được thành lập năm 2015 nhưng chưa được đầu tư xây dựng nhà bán trú cho học sinh. Đề nghị sớm xem xét, đầu tư xây dựng.

 

Trả lời: Tại văn bản số 308/BC-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Trường PTDT bán trú trung học cơ sở Nghiên Loan dự kiến được đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ngày 22/01/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 304/UBND-KTTH giao cho UBND huyện Pác Nặm chủ động liên hệ với Tập đoàn dầu khí Việt Nam để tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ (khoảng 3 đến 4 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng nhà bán trú dân nuôi trường PTDTBT THCS xã Nghiên Loan. Theo đó, UBND huyện Pác Nặm đã có các văn bản: Văn bản số 83/CV-UBND ngày 24/02/2016 gửi Tập đoàn dầu khí Việt Nam với mong muốn được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà bán trú dân nuôi trường PTDTBT THCS xã Nghiên Loan; Văn bản số 309/UBND-XDCB ngày 23/5/2016 gửi Tập đoàn dầu khí Việt Nam về xin phép được làm việc trực tiếp với Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn huyện Pác Nặm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay UBND huyện Pác Nặm vẫn chưa nhận được phúc đáp của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

 

Công trình nhà bán trú dân nuôi trường PTDTBT THCS xã Nghiên Loan, đã được UBND huyện Pác Nặm giao Ban quản lý các dự án huyện thực hiện các bước khảo sát thiết kế nhưng do không có nguồn thu, ngân sách huyện còn hạn hẹp, các nguồn kinh phí được cấp năm 2016 chủ yếu thực hiện trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành của những năm trước và chỉ thực hiện đầu tư một số ít các công trình cấp thiết nhất, nên hiện nay chưa bố trí được nguồn kinh phí để đầu tư nhà ở bán trú cho trường phổ thông dân tộc bán trú dân nuôi trung học cơ sở Nghiên Loan.

 

Trong tháng 5 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã xây dựng Đề án xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu cho học sinh các trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhà ở bán trú trung học cơ sở Nghiên Loan và dự kiến năm 2018 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng.

 

Tác giả: 
Sign In