Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Pác Nặm sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 12/01/2016  )

 

1. Cử tri Cà Thị Đầm, xã Xuân La, huyện Pác Nặm đề nghị ngành chức năng trả lời rõ lý do cháu Cà Quyền Vương, sinh năm 2011, được Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Kạn đưa đi phẫu thuật tim bẩm sinh tại bệnh viện E Trung ương nhưng không được hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí. (Gia đình đã nộp 27 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi phẫu thuật xong, gia đình được hoàn lại 06 triệu đồng).

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:

 

- Cháu Cà Quyền Vương, sinh năm 2011, trú tại thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, phẫu thuật tim bẩm sinh năm 2012 là do gia đình tự đưa cháu đi khám tại Trung tâm tim mạch, bệnh viện E Hà Nội và có chỉ định phẫu thuật.

 

- Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có trẻ em bị bệnh mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật, Trung tâm tim mạch bệnh viện E đã giới thiệu gia đình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập hồ sơ xin tài trợ kinh phí phẫu thuật tim cho cháu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn gia đình lập hồ sơ xin tài trợ, đồng thời giải thích cho gia đình rõ về quy định của nhà tài trợ và sẽ thông báo cho gia đình khi nhà tài trợ đồng ý hỗ trợ kinh phí; sau đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh gửi hồ sơ và văn bản đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam xem xét tài trợ kinh phí phẫu thuật cho cháu. Nhưng do trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chỉ được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phân bổ chỉ tiêu tài trợ cho 03 cháu phẫu thuật tim từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đã tài trợ cho 03 cháu theo chỉ tiêu phân bổ và mổ từ trước nên cháu Cà Quyền Vương không được tài trợ kinh phí như đề nghị của gia đình.

 

2. Cử tri Nguyễn Viết Trung, Chủ tịch UBND xã An Thắng đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Công ty Nguyên Phát tiến hành hoàn thổ đóng cửa mỏ vàng An Thắng theo đúng đề án đã được tỉnh phê duyệt, đảm bảo sau khi bàn giao cho địa phương sẽ đưa vào sử dụng được.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2391/QĐ-UBND phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng sa khoáng Bản Nghiểng – Vằng Ma, xã An Thắng, huyện Pác Nặm của Công ty Cổ phần Thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát (Công ty Nguyên Phát). Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Công ty Nguyên Phát đã tiến hành thực hiện các công việc đóng cửa mỏ vàng sa khoáng Bản Nghiểng – Vằng Ma. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa mỏ của Công ty Nguyên Phát, ngày 07/7/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Pác Nặm, UBND xã An Thắng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác đóng cửa mỏ Bản Nghiểng – Vằng Ma. Kết quả nghiệm thu, Công ty đã hoàn thành khối lượng đóng cửa mỏ theo đề án được phê duyệt. Hiện nay, Công ty Nguyên Phát đang hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ, bàn giao diện tích khu mỏ cho địa phương quản lý theo quy định.

 

3. Cử tri các xã phản ánh: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiều hộ vay mượn đã làm xong nhà nhưng hiện nay vẫn chưa có tiền hỗ trợ, hoặc đã hỗ trợ 50% trong tổng số tiền được hỗ trợ gây khó khăn cho các gia đình. Đề nghị xem xét sớm thanh toán tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:

 

- Thực hiện Quyết định số 22 /2013/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là 1.339 hộ; trong đó, số hộ có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 là 163 hộ ( Làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH là 1.176 hộ ( làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trước mắt tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau khi có chủ trương của Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng  để hỗ trợ nhà ở cho số lượng người có công có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà phải chờ chủ trương của Chính phủ cũng như kinh phí từ Trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương không có). UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In